Maling og overflatebehandling

Det finnes en rekke ulike materialer og produkter til overflatebehandling. Maling produseres med ulike egenskaper og det er store variasjoner i miljø- og klimapåvirkning. 

;
;