Malingspann. Foto: Ifi/ Alcro

Alkydoljemaling

I Norge er alkydmaling og lakk fremstilt siden 1930 årene, men det er først fra 50-tallet at malingen konkurrerte ut tradisjonelle malingstyper. Tidligere ble alkydmaling ofte tynnet ut med løsemidler, i dag finnes det alkydmaling som har vann som fortynningsmiddel.

Alkydoljemaling er maling med bindemiddel av alkyder. Alkyder er en samlebetegnelse for en rekke produkter som består av alkohol, flerverdig syre og planteoljer. De brukes som bindemiddel i maling og lakk, samt i treoljer og rustbeskyttende maling.

Alkyd er ikke noe bestemt stoff, fordi det finnes en rekke ulike typer med ulike egenskaper. Det kan fremstilles hurtigtørkende alkyder og alkyder som tørker langsomt. Noen alkyder danner en fleksibel og seig gummiaktig film og andre kan bli harde som glass. Den store variasjonen bidro til at bindemiddelet fikk stor utbredelse fra 1950-tallet.

De viktigste komponentene for fremstilling av alkyder er: Oljer (tallolje, soyaolje, dehydrert kastorolje, kinesisk treolje, kokosolje m.m.), toverdige syrer (ftalsyre anhydrid, isoftalsyre) og flerverdige alkoholer (glyserol, pentaerytritol. Alkydmolekylene er 5-15 ganger større enn linoljemolekylene, og derfor må alkyder tynnes ut med løsemidler. At molekylene er større innebærer også at inntrengingen i underlaget er dårligere. Til gjengjeld tørker alkydene raskere enn linoljer

Antikvariske aspekter

Historisk sett hører alkydmaling hjemme på hus som er bygget etter 1950. I restaureringssammenheng har det vist seg at alkydmalinger tross kort tørketid og robusthet ikke fyller kravene til inntrenging, elastisitet og autentisk utseende ved nedbrytning og aldring.

I noen tilfeller kan alkyder erstatte eldre oljelakker når man ønsker en blankere og mer bestandig overflate enn det man kan oppnå med linoljemaling

Sirkulær økonomi

Råvarene til fremstilling av alkyder kan stamme fra fornybare kilder som linolje, sojaolje eller treolje. De kan også komme fra petroleum som er en ikke-fornybar ressurs. Titanoksid er et pigment som brukes i hvite og lyse alkydfarger. Fremstilling av titanoksid fører til utslipp av sulfat- og klorholdig avfall.

Alle malingrester sorteres som farlig avfall. Spann som er tomme og tørre skal sorteres som restavfall.

Helse og inneklima

I oljebasert maling er farge og fyllstoff ofte blandet med organiske løsemidler, og tradisjonelt har det meste av dette vært flyktige organiske løsemidler (VOC).  Dette er organiske forbindelser som på grunn av lavt kokepunkt, lett går over i gass. Dette fører til at stoffene absorberes og gjør skade på blant annet sentralnervesystemet. Organiske løsemidler kan gi skader på hjernen, blodsystemet, hjertet, lever, hud, øyne, slimhinner og nyrer. Noen løsemidler regnes også som kreftfremkallende.

Kilder

"Rapport fra Riksantikvarieämbetet Materialguiden", Riksantikvarieämbetet 2013

Drange, Aanensen og Brænne: Gamle trehus. Universitetsforlaget 1992

 

;
;