#

Plast og lateksmaling

Plast, lateks eller akrylmaling dekker en stor produktgruppe som er utviklet til forskjellige bruksområder, både ved innvendige og utvendige arbeider. Felles for de fleste typer er at bindemiddelet er en oppløsning av mikroskopiske plastkuler i vann.

Malingen kan benyttes på de fleste underlag, både sementpuss, betong, tre og tidligere malte materialer. Overflatene må imidlertid være rene og faste for at malingen skal få god vedheft. Malingen tørker svært raskt og har gode vannavvisende egenskaper. 

Malingen er tilsatt kjemisk fremstilte pigmenter og andre kjemikalier som frembringer egenskapene man ønsker malingen skal ha, blant annet soppdreper og konserveringsmiddel. 

Malingen tørker ved at vannet i malingen fordamper, da kleber plastpartiklene i malingen seg sammen til et sterkt plastlag som legger seg utenpå det behandlede underlaget. Malingen trenger derfor ikke inn i underlaget, slik som blant annet linoljemaling.  

Plastmalinger er forholdsvis tette og gir ikke det underliggende materialet mulighet til å avgi fuktighet. Den er ikke egnet for eldre bygninger av tre eller mur hvor diffusjonsåpne sjikt må opprettholdes. Den flyter heller ikke så godt sammen som oljemaling, noe som kan gi striper og ujevnheter i malingen. 

Sirkulær økonomi

Bindemiddelet i akrylmalingen fremstilles av ikke fornybare og begrensede ressurser som råolje og naturgass. Alle malingrester sorteres som farlig avfall. Spann som er tomme og tørre skal sorteres som restavfall.

Helse og inneklima

Bruken av akrylmaling fremfor alkydmaling har redusert eksponeringen for organiske løsemidler ved påføring. Vannbasert maling kan imidlertid inneholde enkelte løsemidler, normalt ligger nivåene mellom en og to prosent.

Spill fra fargerester og rengjøring fører til vannforurensning om det kommer i avløpssystemet. Vannbasert maling kan inneholde flyktige organiske løsemidler (VOC), som kan være skadelig for helse og miljø.

Antikvariske aspekter 

For materialer som benyttes i bygningsvernet er autentisitet, mulighet for vedlikehold og reparasjon, samt samvirket med underlaget viktige kriterier. Maling som er plast- eller lateksbasert setter seg oftest for raskt og blir for tett i forhold til tradisjonelle produkter. Overflaten kan bli ruglete og få et "klissete utseende. 

En for tett maling kan føre til angrep av råtesopp på underliggende trematerialer fordi fuktighet ikke slipper gjennom malingslaget.

Kilder

"Rapport fra Riksantikvarieämbetet Materialguiden", Riksantikvarieämbetet 2013

Drange, Aanensen og Brænne: Gamle trehus. Universitetsforlaget 1992

;
;