Konstruksjonsmaterialer

Bygningens konstruksjon er bygningsdelene som bærer og overfører krefter til grunnen. Materialene som brukes har ulike egenskaper. Blant annet i bæreevne og brannmotstand, de kan brukes enkeltvis eller i kombinasjon.

<p>Sammenligningene av klimagassutslipp er her basert på beregninger for enkle søyle-drager systemer med lik bæreevne. Det vil være stor variasjon mellom komplette bæresystemer, på grunn av ulike og spennvidder og avstivningsløsninger. Les mer i <a href="http://byggalliansen.no/portfolio-items/gronn-materialguide-2-0-oktober-2016/" target="_blank">Grønn materialguide</a></p>
;
;