#

Bergvarme i tømmerhus

Angardslien på Dovre

Selv om du bor i et gammelt hus kan du få moderne komfort uansett utetemperatur og samtidig ta vare på husets stil og behov. I denne tømmerbygningen fra 1700-tallet har eierne installert vannbåren varme, montert varevinduer på de originale vinduene og etterisolert hvor skaderisikoen er lavest. 

Huset historie

Huset ble flyttet til sin nåværende plassering på gården Angardslien på Dovre i 1890. Tømmeret i den upanelte bygningen stammer fra 1700-tallet og har dimensjoner opp mot 8". Det har to etasjer. Da nåværende eiere overtok hadde huset stått ubebodd i 25 år. Det var imidlertid godt vedlikeholdt og huset er bygget av gode materialer. Det har vært få endringer og tilføyelser på bygningen gjennom historien. 

 

Husets tilstand

Eierne ønsket et komfortabelt hus, samtidig som det opprinnelige ble ivaretatt. Det innebar et moderne bad, varme gulv, badstu og et funksjonelt kjøkken. På den andre siden skulle de originale vinduene bevares, det skulle males med linoljemaling og bortsett fra der det var absolutt nødvendig, skulle ingen bygningsdeler byttes ut.

Før det var snakk om å sette igang med energieffektiviseringstiltak ble alle bygningsdeler med skader utbedret. Det var noen få råtesoppskader i tømmerveggene som ble skiftet ut. De originale vinduene måtte restaureres og fire nye kopier ble laget hvor vinduene var for dårlige.

Boring av 2 bergvarmebrønner - her ble det to brønner med dybde på 190 meter. Avstanden mellom brønnene er omkring 20 meter. Det kan borres både vertikalt og på skrå. Foto: Helle Hundevadt
Boring av 2 bergvarmebrønner - her ble det to brønner med dybde på 190 meter. Avstanden mellom brønnene er omkring 20 meter. Det kan borres både vertikalt og på skrå. Foto: Helle Hundevadt

Tre tiltak

Huset skulle få en bedre varmekomfort, men energieffektiviseringstiltakene skulle i minst mulig grad påvirke utseende på huset. Det innebar et hus som fikk beholde noe varmetap som en god fuktsikring, en fornybar og effektiv varmeforsyning og originale vinduer. Det ble etterisolert noe, men hovedsakelig hvor tiltaket har størst effekt og minst utseendemessig innvirkning.

Det ble montert varevinduer på de originale vinduene. Det er et enkelt og effektivt tiltak som i liten grad påvirker husets utseende. 

Les mer om varevinduer

Den nye varmekilden i huset er et bergvarmesystem. Dette er en av flere metoder som utnytter hva vi kaller geoenergi. I et bergvarmesystem utnyttes energien som finnes på 100 til 200 meters dyp. 

Varmen hentes opp ved at væske sirkulerer gjennom en vann til vann varmepumpe. Vannet fra brønnene holder ca. 4 grader. Fra varmepumpen får vannet tilført ytterligere 15-20 grader før det fordeles i husets gulv. Fra et teknisk rom kan man regulere ønsket temperatur, i tillegg er hvert rom utstyrt med en temperaturinnstilling. Om sommeren kan anlegget skrus helt ned.

Les mer om bergvarme

Etasjeskillet mot kald kjeller ble isolert med mineralull. det ble kun isolert mellom bjelkene.

Tiltaket påvirker i liten grad utseende på huset og det har relativt god effekt.

Les mer om isolering av etasjekillet mot kald kjeller 

Valg av materialer

Med unntak av mindre utskiftninger i forbindelse med råteskader er de laftede ytterveggene av tømmer fra 1700 tallet bevart. 8" stokker magasinerer varme og husmose sørger for god vindtetting uten å være diffusjonstett. Innvendig er flatene malt med linolje.

Det ble brukt mineralull i etasjeskillet mot kald kjeller. Her ble det lagt en vindsperre mot ny himling i kjelleren. Gulvbordene ble stort sett remontert.  Gulvene i huset har vannbåren varme og temperaturen reguleres fra et teknisk rom i kjelleren. 

Viktig å tenke på 

I en upanelt tømmerbygning er det sjelden aktuelt å etterisolere ytterveggene. Innvendig isolering er teknisk sett en uheldig løsning. Såpass godt dimensjonerte stokker som i dette huset magasinerer varmen godt. dersom vindtetting er god, er det gunstig å beholde ytterveggene uisolerte. Med en ny varmekilde som benytter bergvarme kan man aksepterer noe varmetap. Det vil også bidra til en god fuktsikring av ytterveggene.  

 

;
;