Infrarød varme på veggen - kan erstatte kostbart vindusbytte! Foto: CEWG

Alternative kilder til oppvarming av gamle hus

Det er alltid et men og et om med gamle hus og oppvarming. Og det er slett ikke enighet om hva som kan forventes av moderne bokomfort i en gammel bygning. Hvis ikke eldre hus skal bli markedstapere og ingen lenger vil bo i dem, må vi tillate inngrep som også av og til synes. Få ville bodd i et hus uten strøm og vann? Men hvor mye av huset forventer vi er oppvarmet til enhver tid? Kan vi godta å måtte bytte ut originale vinduer og ha store vifter hengende på veggen?

Det kan kanskje virke som om alternativene for oppvarming av gamle hus er få, hvis estetikken skal ha noe å si. Varmepumper er ikke forskjønnende på noen fasade, og kan fort virke som et svært fremmed element på et gammelt hus. Solfangere er lettere å plassere diskret på taket. Stadig kommer det nye produkter og løsninger på markedet - og noen av dem er godt egnet i gamle hus. Sjekk listen under og se om ikke du finner en alternativ løsning som passer hos deg:

Vannbåren varme i gulv

Som oftest er dette en mulighet man ser for seg når man skal bygge nytt. Men det finnes nå løsninger hvor man legger en varmelist som gulvlist. Disse listene koples til fyringssystemet som kan basere seg på ulike løsninger - se under.

Vannbåren varme i radiator

I mange hus fra perioden 1920-60 er det vannbårenvarme i radiatorer. Noen leilighetsgårder har slike systemer koplet til felles fyrkjele. Radiatorer er også ofte å finne i eneboliger fra perioden. Mange av disse systemene er i god skikk og kan, etter en gjennomgang av fagperson, koples til alternative oppvarmingskilder som erstatter den opprinnelige oljefyren.

Fyrkjeler

Oljefyren er på vei ut. Det er det ingen tvil om. Fossilt brennstoff er ikke ønskelig hverken av økonomiske, miljømessige eller praktiske årsaker. Det er ingen tiltalende tanke med en diger rusten og lekk tank med lett antennelig olje gravd ned i hagen.

Alternativ oppvarming av fyrkjeler er:

  • Pelletsovn
  • Strøm
  • Jordvarmepumpe
  • Solvarme

Hvor mye av huset skal varmes opp?

Kan man forvente at et gammelt hus skal ha 22 grader i alle rom til enhver tid? Det er i allefall et kostbart ønske. Rom som ikke brukes så ofte, trenger ikke varmes opp når man ikke er der. Det er lett å montere timere på varmeovner, slik at temperaturen senkes på dagtid for eksempel. I gamledager sto finstua avlukket og kald bortsett fra til jul. Hverdagslivet ble levd på kjøkkenet. Men vi ønsker oss litt med komfort i dag, og selv om det billigste er å ta på seg tøflene - er det lurt å etterisolere hvis man først skal gjøre en jobb på huset. Men det er viktig at etterisoleringen skjer i samsvar med hvordan huset er bygget.

Senker du innetemperaturen 1 grad, sparer du 5% av energien.

Infrarød oppvarming i gamle hus

Infrarød stråling (IR) gir en annen type oppvarming enn tradisjonell fyring - der luften i rommet varmes opp. Den infrarøde oppvarmingen varmer opp de objektene og personene som er i rommet og ikke luften rundt dem.  Metoden er vel utprøvd i landbruket både i gartner drift og i dyrehold. I Europa har man en god stund varmet opp store og energikrevende bygninger, som kirker, ved hjelp av infrarød varme. IR-panelene kan lett skjules eller kamufleres som et maleri eller fotografi. Bruk av infrarød oppvarming kan være et godt alternativ til å bytte ut gamle, originale vinduer. "Stråling" er et ord som gjør at mange blir redde og skeptiske, men det er helt ufarlig med slik oppvarming. 

Dekorert varme. Foto: Christel E Wigen Grøndahl
Dekorert varme. Foto: Christel E Wigen Grøndahl

"Maleriet" er et IR-panel som er med på å varme opp stuen i 1890-talls huset på Kampen.

;
;