#

Hvordan kaste oljetanken?

Forbudt fra 2020!

Har du en gammel oljetank nedgravd i hagen? Fra 2020 kan du ikke lenger fyre med fossil olje. Benytt tilskuddene til å bli kvitt den nå. Gamle oljetanker kan ruste og begynne å lekke. En tikkende miljøbombe under plenen, med andre ord ...

Tilskudd

ENOVA - gir inntill kr 20 000,- i tilskudd for å fjerne den gamle oljetanken. 

Les mer om ordningen

Bli oljefri

Les mer om hvordan bli du blir kvitt oljetanken, hva du gjør hvis du har vært så uheldig å ha fått en lekkasje og masse annen nyttig informasjon

Oljefri!

Hva sier regelverket?

Det er krav til å fjerne oljetanker som ikke er i bruk. Fra 1. januar 2020 kan du ikke lenger fyre med olje eller parafin.

Les mer om forbudet mot oljefyring på Regjeringen.no

Hvordan kaste oljetanken?

Oljetanker sorteres som Farlig avfall.

Avhengig av hva slags innhold det har vært på oljetanken, må den renses eller avgasses av et firma som har tillatelse fra Miljødirektoratet. 

NHP

NHP-nettverket består av de største organisasjonene i byggenæringen og avfallsbransjen. NHP utformer og gjennomfører Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall.

Les mer på byggemiljø.no