#

Slik virker en masseovn

Erfaring fra Østlandet - Moss

Masseovnen er et godt alternativ for deg som ønsker en miljøvennlig og effektiv ovn. Den store massen holder på varmen lenge etter at fyringen er avsluttet.

Hva er en masseovn?

Masseovnen har fått sitt navn fordi den har en forholdsvis stor masse. Vekten er ca. 2 tonn og den er bygget opp av tre deler, en indre todelt ildfastkjerne, to vertikale røykkanaler og en ytre kappe. Brennkammeret er konstruert slik at man oppnår en svært høy temperatur, opptil 900 grader. Den høye temperaturen bidrar til en ren og effektiv forbrenning. Det er målt virkningsgrader (hvor stor del av vedens energi som går til varme) på over 80 %. Den varme røyken føres gjennom kanalene og varmen akkumuleres og føres langsomt ut i kappen, ovnens yttervegger. Her avgis varmen jevnt og over lang tid. Overflaten når en temperatur på mellom 30-50◦ celsius. 

Hva kreves for å installere en masseovn?

Ovnens tyngde innebærer at man må bygge opp et fundament på et trykkfast underlag. Vanligvis innebærer dette på et støpt kjellergulv. Da må man gjennom bjelkelaget til kjelleren.  Avkappede bjelker understøttes og et fundament mures opp av leca-blokker. En masseovn kan kobles til både tradisjonelle murte skorsteiner, samt elementskorsteiner og konstruksjoner med stål. Det er imidlertid nødvendig med en åpning med tverrsnittareal på 250 cm2. Dersom hullet er mindre kreves det at man monterer et mekanisk sug i toppen av skorsteinen.

Hvor plasseres en masseovn?

En masseovn har størst virkning dersom den plasseres slik at den "ser" et størst mulig areal. Da vil varmen fordeles hurtigst og mest effektivt utover hele bygget. Den store termiske massen jevner dessuten ut temperatursvingningene i løpet av et døgn. Til en viss grad vil dette også bidra til å redusere temperaturen inne på sommeren. 

Villa Dammen Masseovn Foto Christer Stenby

Masseovnen i Villa Dammen. Foto: Christer Stenby

Hvordan fungerer en masseovn?

Den massive konstruksjonen tar opp varme fra et raskt og intenst bål hvor det brukes mellom 8-15 kg ved. Røyken går fra bålet via et indre brennkammer enten opp i pipen eller inn i en vertikalt nedadgående røykkanal.

Varmespredningen i rommet foregår via en stabil konveksjon. Det vil si at luften inntil ovnen blir oppvarmet, stiger og sprer seg utover hele rommet og gir en jevnt fordelt varme. Den lave overflatetemperaturen på ovnen forhindrer risikoen for brannskader.

Masseovnen kan være tilstrekkelig som varmekilde i et hus på 120-150m2. Hvor lenge ovnen avgir nok varme avhenger av hvor godt huset er isolert og utetemperatur, men stort sett vil det være tilstrekkelig med opptenning en gang om dagen.

;
;