#

Alt du må vite om asbest i huset ditt

Farlig byggavfall

Klar for oppussing, men: Lurer du på om du har asbest i huset? Hvordan ser man det? Og hva skal man i så fall gjøre med det? Hva sier reglene og hva er lurt?

Hva kan du gjøre med asbesten i huset ditt?

Dette sier reglene: DETTE GJELDER ALLE VIRKSOMHETER – OGSÅ BØNDER OG ENKELTPERSONFORETAK!

  • Det er krav om risikovurdering!
  • Skaff en analyse.
  • Det kreves attest fra Arbeidstilsynet for å håndtere asbest.
  • Arbeidene skal følge prosedyren beskrevet under.

Ingen kan si om det er asbest eller ikke uten en analyse. En rekke forskningsinstitutter og laboratorier gjør dette. Google "asbest analyse" eller "asbest test" og finn bedrifter.

Kravene gjelder ikke privatpersoner som selv skal fjerne asbest fra egen eiendom.

Ja, du kan altså fjerne asbest i eget hus, men vær påpasselig med sikkerhetsutstyr. Du må også følge fremgangsmåten beskrevet under. 

Det er å anbefale at bedrift med spesialkompetanse tilkalles.

Her finner du bedrifter med tillatelse til å utføre asbestsanering: https://www.arbeidstilsynet.no/registre/virksomheter-med-tillatelse-asbest/

Hvor finner man asbest?

Her er en enkel tegning med oversikt over hvor man kan risikere å finne asbest i huset:

FAKTA OM ASBEST

Kom på markedet ca 1920.

Forbudt i 1985.

Brukt mange plasser i bygninger.

Tilsatt for å gi plateprodukter styrke.

Isolasjonsmateriale mot brann, varme, kulde, fuktighet og støy.

Hele uskadete plater utgjør ingen fare.

Løse fiber kan gi store helseskader. Slik masse finnes feks. rundt rør og stålkonstruksjoner.

Det er strenge regler for håndtering av asbest. 

Her finner du asbest i huset

Her kan du finne asbest i huset. Hvis huset ditt har produkter fra perioden 1920 - 1985, kan du finne asbest i bygningsdelene du skal rive. Det er ikke skadelig å ha asbestholdige materialer i huset så lenge de er uskadd. Faren for helseskader oppstår når man river eller man på annen måte eksponeres for asbestfibrene. Illustrasjon: Bygg og Bevar / iStock 

Hvordan ser man om det er asbest?

Eternittplater på tak er nesten alltid grå eller røde. Himlingsplater, ventilasjonssjakter og verandakasser kan være grå, lysegrønne eller lyse blå.

Asbestisolasjon rundt rør (se hovedbildet) ser ut som gråhvit bandasje utenpå. Asbest i flislim og belegg er vanskeligere å oppdage.

Husk: det er ingen som kan si med sikkerhet om et materiale inneholder asbest uten å foreta en test. For å foreta testing; google "asbest test" så får du flere bedrifter som foretar analyser.

Gulvbelegg

Gulvbelegg og flislim kan inneholde asbest. Det gjelder gjerne lim til mosaikkfliser og gulvfliser på kjøkken og baderom 1950 - 1980. Og vinylgulv fra før 1980. Foto: Sortere.no

Slik skal asbest håndteres:

1 - Arbeidet skal innmeldes til Arbeidstilsynet

Hvem skal sende inn melding: Bedriften/ virksomheten som er som er godkjent for asbestarbeidene – og som skal gjøre jobben. Se mer: Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av asbest-arbeid

Når: I god tid før riving starter

Last ned skjema fra Arbeidstilsynets hjemmesider.

Meldingen skal inneholde:

  • Arbeidsstedets beliggenhet
  • Typer og mengder asbest og asbestholdig materiale
  • Aktiviteter og metoder som inngår i arbeidet
  • Antall arbeidstakere og deres opplæring
  • Når. Startdato for arbeidene og varighet
  • Tiltak som er iverksatt for å begrense eksponering.
Arbeid med asbest - melding

Alt arbeid som omfatter håndtering av asbest skal meldes til Arbeidstilsynet. Og det skal skje i god tid før arbeidene starter. Foto: Sortere.no

2 - Bruk verneutsyr!

Tettsluttende verneklær med hette og godkjent åndedrettsvern (maske) Ute: personlig halvmaske med P3-filter. Inne: personlig helmaske med P3-filter. Evt luftforsynt åndedrettsvern med motorassistert partikkelfiltrerende utstyr.

Klærne skal være laget av støvavvisende materiale og må ikke ha lommer el.

Klærne skal tas av før man forlater arbeidsområdet. De skal ikke tas med hjem.

Engangstype verneklær skal kun brukes en gang! Man må bytte til nytt for hver arbeidsøkt. En arbeidsøkt er hver gang man forlater det sikrede området hvor arbeidet foregår.

Klær som ikke er av engangstype må rengjøres etter hver økt. Brukte verneklær skal pakkes i spesielle plastsekker og merkes "Forurenset av asbest" før de sendes til et spesialvaskeri. De må ikke vaskes sammen med annet tøy. Tid som brukes til skift og vask skal inngå i arbeidstiden. § 4-16

Det skal finnes håndvask og dusj med varmt og kaldt vann lett tilgjengelig ved arbeidsplassen.

asbest haandtering

Asbesthåndtering er ikke noe man skal ta lett på. Det kreves verneutstyr, sikring av arbeidsområdet og forsvarlig håndtering av det materialet som inneholder asbest. Foto: Sortere.no

3 - Sikre plassen – sett opp advarsel

Områder der det foregår asbestarbeider skal merkes: "Asbest – adgang forbudt for uvedkommende"

Det er viktig å sperre av området, og hindre at støv virvles opp og spres.

4 - Begrens eksponering - pakk bygningsdelene i plast

Asbestholdig materiale skal pakkes i egnet lukket emballasje, eller to lag plast, og merkes tydelig: "Inneholder asbest. Innånding av støv fra dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr"

asbest forbakning

Viktig å merke farlig avfall. Asbestavfall skal ikke bare pakkes godt det må også merkes godt. Foto: Sortere.no

5 - Røykeforbud!

Røyking forsterker skaderisikoen hvis man er utsatt for asbeststøv. Faren for lungekreft øker vesentlig. Dette gjelder også ved eksponering av røyk og asbest til forskjellige tider.

6 - Lever til deponi

Asbestavfall skal håndteres i samsvar med "Avfallsforskriften". lenke Hvor du kan levere asbest får du vite ved å kontakte Fylkesmannen eller kommunes renovasjonsetat.

7 - Helsekontroll

Arbeidsgiver skal sørge for helseundersøkelse av arbeidstaker som kan bli eller har vært eksponert for asbeststøv.

 

Kilde:

Arbeidstilsynet.no - asbest