#

Isolering av gulv mot kald kjeller

med mineralull

Etterisolering av etasjeskillet over kald kjeller med mineralull. Eksemplet viser hvordan det er isolert mellom gulvbjelkene.

Hvorfor isolere etasjeskillet mot kald kjeller?

 • Forhindre at varme forsvinner ned i kjelleren
 • Høyere overflatetemperatur på gulvet
 • Relativt enkelt å utføre
 • Et inngrep som er lite synlig

 

Gulvbjelkelag med stubbeloftsfyll. Ill: Christer Stenby, Bygg og Bevar
Gulvbjelkelag med stubbeloftsfyll. Ill: Christer Stenby, Bygg og Bevar

Figuren viser hvordan en ganske vanlig oppbygging av et bjelkelag frem til 1950-tallet. Stubbeloftet består av bord i varierende tykkelsen som legges mellom lekter som er festet i bjelkene. Avstanden mellom bjelkene kan variere. Det gjør også stubbeloftsfyllet. Vanligst var det å bruke leire, men også andre materialer som koksgrus, kiselgur, sagflis, torv og tang har vært brukt.

 

Hva kan man isolere med?

 • Isolasjon i form av plater eller på rull
 • Løs isolasjon som blåses inn

Stubbeloftsleire isolerer godt mot lyd og dersom den fjernes kan lydisolasjonen bli dårligere. Hvis man ønsker det er det mulig å la stubbeloftsleiren ligge og kun isolere på oversiden av denne. I noen tilfeller bør man beholde stubbeloftsfyllet av antikvariske hensyn.

Hvordan kan man isolere?

 1. I vårt tilfelle oppdaget man at stubbeloftet var fylt med leire da gulvbordene ble fjernet. Leirelaget var omkring 10 centimeter tykt og lå på et lag med avispapir. Over leiren var det et luftlag på ca. 5 cm. I dette luftlaget kan luft sirkulere, noe som gir kaldt gulvtrekk.
 2. Leiren ble fjernet, det kan blant annet gjøres med en pumpebil.
 3. Det gamle stubbeloftet ble fjernet og en ny himling i kjelleren ble bygget opp
 4. En diffusjonsåpen vindsperre ble lagt mot kald side, over den nye himlingen i kjelleren. Hele hulerommet ble deretter fylt med mineralull i form av plater. 
 5. Gulvbordene ble deretter lagt tilbake på gulvbjelkene. 
Isolert gulvbjelkelag.jpg

Viktig å huske på!

Når man etterisolerer etasjeskillet blir temperaturen i kjelleren lavere fordi mindre varme trenger gjennom bjelkelaget. Lavere temperatur gir høyere luftfuktighet. Dette kan gi økt risiko for vekst av muggsopp og annen overflatesopp. Trevirke nær yttervegg, papir på gipsplater osv er utsatt. For å unngå skader som følge av lavere temperatur kan en utbedring være å sørge for økt ventilering.

Lavere temperatur kan også medføre at kjelleren blir mer utsatt for frost, noe som kan være kritisk for eventuelle vannrør.

Ekspertens kommentar:

Etterisolering av hulrom i konstruksjonen er som regel enkelt. Det kan gi stor effekt dersom hulrommet er stort nok. Et alternativ for å få mer plass til isolasjon vil være å demontere deler av gulvet eller deler av stubbeloft og suge ut det eksisterende stubbeloftsfyllet.

Noe av den ufrivillige ventilasjonen kan skyldes at kald uteluft kommer inn gjennom ytterveggene i hulrommet over stubbeloftsfyllet. Da vil den kalde luften kjøle ned hele gulvet. Det er derfor viktig å stanse lekkasjen av kald luft inn i bjelkelaget. Å isolere hulrommet i etasjeskillet bare ut mot ytterveggen vil kunne ha stor betydning.

Eldre kjellermurer er gjerne tykke slik at det er vanskelig å komme til for etterisolering fra nedsiden over kjellermuren. Da er det et godt alternativ å sprøyte inn isolasjon, men vær oppmerksom på at isolasjon ikke må komme i kontakt med fuktig kjellermur slik at den trekker opp fukt.

Når man etterisolerer etasjeskillet mot kjelleren vil kjelleren bli kaldere. Kald luft har mindre evne til å holde på fukt enn varm luft. Når temperaturen senkes, stiger derfor den relative fuktigheten. Med lavere temperatur vil også uttørkingen reduseres. Etterisolering fører også gjerne til økt tetthet slik at utluftingen av kjelleren blir redusert. Når kjelleren på denne måten blir fuktigere, kan det føre til mugg og råtevekst og skader på konstruksjonene. Det kan også øke behovet for frostsikring i kjelleren. Sørg derfor for at kjelleren er ventilert og har en viss varmetilførsel. 

Innblåsing av isolasjon i hulrom gjøres gjerne uten at man åpner opp og kontrollerer den tekniske tilstanden. Det anbefales å åpne opp på kritiske steder for kontroll før innblåsing. Dersom man finner skader bør disse repareres og man bør vurdere nøye om innblåsing vil medføre risiko for ytterligere skader.

Fjerning av stubbeloftsfyllet vil gjøre bjelkelaget lettere og lydisolasjonen kan bli dårligere. Når man fjerner stubbeloftsfyllet fjerner man originalmateriale som kan ha kulturhistorisk verdi 

;
;