Oppvarming og teknikk

Oppvarming er mye mer enn å fyre med ved! Infrarød varm, for eksempel ...