BNL MD
Oversikt over

Utdanningsinstitusjoner

Det er flere veier å gå for deg som ønsker fordypning i tradisjonshåndverk og bygningsvern

Hva slags hjelp finnes?
Byantikvarene

Flere byer og tettsteder har en byantikvar. Andre har en kulturminnekonsulent. Uansett - her kan man få både hjelp og gode råd! Gå til oversikt: Byantikvarene

Bygningsvernsentrene

Det finnes bygningsvernsentre og fagmiljø rundt om i hele landet - som jobber med tradisjonsbygg og kulturminner. De holder kurs, de gir veiledning, de formidler hjelp - og de kan alt om gamle hus! Gå til oversikten over bygningsvernsentrene og fagmiljø

Byggeskikkveiledere

Byggeskikkveiledere fra hele landet - tradisjon, vedlikehold og bygningskultur. Se oversikt her, eller søk på din region

Foreninger og frivillighet

Det er etablert en rekke foreninger som jobber med kulturminnevern og tradisjonshåndverk i Norge. Den største og eldste organisasjonen er fortidsminneforeningen. Fortidsminneforeningen har ett hovedkontor og 18 fylkesavdelinger. Se mer om foreninger og frivillighet

Utdanningsinstitusjoner

Det er flere veier å gå for deg som ønsker fordypning i tradisjonshåndverk og bygningsvern. Man kan ta fagskole, Bachelorgrad eller mindre kurs i praktiske tradisjonelle byggfag. Se mer om utdanning