#

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet tilbyr i samarbeid med Røros Ressurs og Rørosmuseet Bygningsvernsenteret studiet innføring i bygningsvern. Studiet er en spesialisering i lærefaget, og omfatter 30 fagskolepoeng, et halvt års studium som gjennomføres på et år. Inntaksgrunnlag er svennebrev i tømrer- murer- eller snekkerfaget (trevaresnekker), eller tilsvarende realkompetanse. 

Utdanningen «Innføring i bygningsvern» er en videreutdanning for håndverkere innen fagene tømrer-, murer- og trevare- og bygginnredningsfaget. Bygningsvern er et fagområde som spenner vidt. Temaer som bygningsvern, bygningsfysikk, tradisjonelle materialer og bygningskonstruksjoner er sentrale, men også emner som bygningshistorie og stilretninger, vurdering av skader og dokumentasjon, materialkunnskap, vernefilosofi, lover og forskrifter, klima- og miljøfaktorer, metoder og teknikker for rehabiliteringsarbeid blir berørt. 

Nettside
Adresse
Fagskolen Innlandet Teknologivegen 12 2815 Gjøvik
Telefon
61 14 54 00