#

Fagskulen Vestland

Har du lyst å lære klassiske handverksteknikkar innan snikkar- og tømrarfaget så er dette studiet for deg

Fagskulen tilbyr eit toårig nettbasert studium i Klassisk bygningshåndverk og restaurering. Dette svarar til 1 år på fulltid og gir 60 studiepoeng.

Studiet er planlagt gjennomført med 6 vekesamlingar kvart skuleår pluss eksamensdagar. I tillegg kjem nettundervisning mellom samlingane. Samlingane vil innehalde mykje praktiske øvingar gjennom arbeid i skogen, på verkstad og på byggeplass. Deler av undervisninga er knytt til bedriftsbesøk og demonstrasjonar i restaureringsarbeid. Mellom samlingane blir ulike former for nettundervisning brukt.

Adresse
Haugeveien 28, Bergen
Telefon
55 33 78 00