Flott skifertak og veranda med detaljer, Vågå i Oppland. Foto: Christel Wigen Grøndahl
Flott skifertak og veranda med detaljer, Vågå i Oppland. Foto: Christel Wigen Grøndahl

Bygningsvernrådgivere i Innlandet

Innlandet fylkeskommune har lagt til rette for en lokal rådgivingstjeneste i form av et fylkesnettverk av bygningsvernrådgivere med base i regionmuseene.

Bygningsvernrådgiverne arbeider utadrettet for å gjøre bygningsvernet mer synlig og tilgjengelig for folk flest. De tilbyr gratis råd og veiledning i forbindelse med planlagte tiltak på fredet og verneverdig bygningsmasse og hjelp med tilskuddssøknader, innenfor en ramme på ett dagsverk.

Ved behov for mer omfattende dokumentasjon/forundersøkelser blir det formidlet kontakt med kvalifiserte håndverkere som kan ta på seg oppdraget som ordinært arbeid. Bygningsvernrådgiverne betjener også skoleelever, håndverkere, kommunene og fylkeskommunen.

Fylkeskommunen har i tillegg avtale med Maihaugen og Gudbrandsdalsmusea om kjøp av rådgivningstjenester. Jørn Ulven (Maihaugen) har ansvar for Gausdal, Lillehammer, Øyer- og nedre del av Ringebu regionen. Håvard (Gudbrandsdalsmusea) har ansvar for Gudbrandsdalen fra øvre del av Ringebu, Fron og nordover.  

Henvendelser i disse områdene rettes til kulturarvenheten i fylkeskommunen, sentralbord: 62 00 08 80

 

 

Nettside
Adresse
Innlandet fylkeskommune, Postboks 4404, Bedriftsenteret, 2325 Hamar
Telefon
62 00 08 80