BNL MD

Seterbygningene

Verdier og utfordringer

Et hovedfokus på fjellområdene med eksempler fra Grimsdalen i Dovre.

Denne rapporten eller veilederen har kommet til gjennom prosjektet “Nasjonalt verdifulle kulturlandskapsområder i Oppland”. Hensikten har vært å presentere noen enkle prinsipper for istandsetting for bruk/endret bruk og vedlikehold av gammel seterbebyggelse.

 

Last ned: Seterbygningene - verdier og utfordringer

Seterbygningene - verdier og utfordringer_Oppland-1.jpg
;
;