Midt- og Nord Østerdalen

Byggeskikk - En praktisk veileder

Byggeskikkveilederen er et praktisk hjelpemiddel i arbeidet med å skape almenne gode holdninger til lokal byggeskikk. Den skal veilede i byggesaker og i kommunalt planarbeide og samtidig skape identitet for den lokale treindustrien.

Arbeidet er organisert og finansiert av 7 kommuner i Østerdalen, den lokale treindustrien og skogeierne med støtte fra Husbanken, Landbruksbanken og fylkesmidler. Veilederen inngår som et felles tiltak mellom prosjektene "Bedre Bygningsmiljøer" og "Østerdalshuset".

Last ned: Byggeskikk i Midt- og Nord-Østerdalen

Byggeskikkveileder M og N Osterdal-1.jpg
;
;