Konstruksjoner i tre

Bli kjent med ulike konstruksjoner i tre - og tradisjonelle bygningstyper.