Borgund Stavkirke. Foto: Fortidsminneforeningen

Nå bygges det stavkirker igjen i Norge

Bare 28 stavkirker er i dag bevart i Norge, av det som trolig var over 1000. Disse mektige gamle byggverkene, selve symbolet på norsk byggeskikk, ser ut til å ha en stor appell og vekker fortsatt gjenklang selv hos moderne nordmenn. Om det er en fornyet interesse for den gamle og tradisjonsrike bygningskonstruksjonen eller nostalgi vites ikke. 

Det er ulike hendelser som har ført til gjenreising av stavkirker i Norge de siste 20 årene. Etter en pause på 800 år har nordmenn begynt å bygge stavkirker igjen, i alle fall 8 få år. Det vil si at av Norges stavkirker, gamle og nye regnet sammen, er ca 22% bygget etter 1990! I varierende grad har oppføringene av byggene vært tro mot tradisjonelle teknikker og verktøybruk.

Opp som fugl Phoenix

Det smertet mange at Fantoft stavkirke ble brent til grunnen i 1992. Kirken fra 1150 sto opprinnelig i Fortun i Sogn og ble flyttet til bydelen Fana i Bergen av konsul Fredrik G. Gade i 1883. Etter brannen ble det avgjort at det skulle gjenreises en stavkirke som skulle være tilnærmet identisk med den som brant. Arbeidet ble ledet av arkitektene J. L. Andersen og K. H. Irgens. Oppføringen ble ikke gjennomført prosessuelt autentisk, dvs med de teknikker og verktøy som var tilgjengelig i 1150. Kirken ble vigslet i 1997.

Fra nasjonalromantisk bedehus til stavkirke

Også Holmenkollen kapell ble offer for ildspåsettere i 1992. Kirken som brant var en panelt trekirke med stolpekonstruksjon fra 1903, tegnet av arkitekt Peter Andreas Holger Sinding-Larsen. Først i 1913 ble bygningen, som til da hadde vært et bedehus, innviet til bruk til høymesser. Etter brannen var det et ønske fra både kirken og offentlig hold at kapellet skulle gjenoppbygges i en moderne arkitektur. Folkekravet om noe annet overdøvet alle slike planer. Med stavkirkene som inspirasjon tegnet siv. Arkitekt Arne Sødal et nytt kapell som sto ferdig i 1996. Kun gamle håndverksteknikker ble benyttet. Kirken ble tegnet i en 3dimensjonal modell som ble brukt som grunnlag for produksjonen av alle delene i Våga, og som så ble satt sammen i Holmenkollen som et byggesett. Kapellet er en populær kirke spesielt for bryllup. Ventelisten skal være på over et år. 

Gave til Island

I år 1000 reiste Olav Trygvasons menn til Island med en stavkirke i lasten. Derfor var det ikke mer en rimelig at Norge i år 2000 markerte dette ved å forære Island en ny stavkirke. Denne gangen en kopi av Haltdalen stavkirke. Originalen fra 1170 står i dag på Sverresborg museum i Trondheim. Byggmester på 1000 årsgaven var firmaet Stokk & Stein og Materialbanken leverte alle materialene. 

Gjenreiste stavkirken i Haltdalen

I 1986 foreslo det nystiftede historielaget å flytte hjem kirken til bygda. En henstilling om dette ble sendt museet på Sverresborg, men forslaget ble avslått. Ideen om å reise en kopi oppe i Øvstlia kom fra fylkeskonservator Jonas Gill Haanshuus.  Historielaget var med på ideen, men mente plasseringen av kirken måtte bli ved den gamle kirkegården der den en gang hadde stått.
Arbeidet med kirken ble utført av Ålen laft med bistand fra fagmann Arne Bergan. Både verktøy og teknikker skulle være mest mulig likt den gang den første stavkirken ble oppført i Haltdalen i 1170.

I løpet av våren og sommeren 2004 ble arbeidene fullført.  Søndag 29. august 2004 ble Haltdalen nye stavkirke høytidelig innviet og vigslet av biskop Finn Wagle i nærvær av prost, sokneprest, kirkelig ansatte og bortimot 300 haltdalinger og tilreisende.

Haltdalen modell for Kolbrandstad Stavkyrkje

Kolbrandstad Stavkyrkje. Foto: Olav Harald Langås
Kolbrandstad Stavkyrkje. Foto: Olav Harald Langås

Kolbrandstad Stavkyrkje er en enskipet stavkirke, også bygget med Haltdalskirken på Sverrsborg som modell. Stavkirken ble bygget på dugnad av bygdefolket på Hølonda i årene 1997/2000 på det gamle kirkestedet Kulbrandstad, der det sto en slik stavkirke fra 11/1200-tallet til den ble nedlagt i 1681. Middelalderkirkegården er bevart og fredet, slik at den nye kirken er bygget rett utenfor det fredete området. Der gammelkirka sto, står det i dag en bauta.

Nye Kolbrandstad Stavkirke ble innviet i begynnelsen av januar 2000. Noe av drivkraften i byggeprosessen var å innvie en ny stavkirke i det årtusenet da alle stavkirkene ble bygget, gikk ut! Kirken er innredet og brukes både til ordinære gudstjenester, tidebønn av den katolske St. Olavs menighet i Trondheim, samt bryllup og konserter.

Stavkirken i Savjord 

I 2005 gikk Magnus Stensland, da 73 år, på eget initiativ i gang med å bygge en forminsket kopi av Gol stavkirke i Savjord i Beiarn kommune. Materialet til kirken hentet Stensland fra egen skog. I løpet av to vintre laget Stensland ca 7000 takspon til kirken sin.

Å reise en stavkirke på 6 dager - er nok ikke gjort på 800 år?

Interessen for stavkonstruksjon er også spirende hos den yngre generasjonen. På nordisk treseminar på Hjerleids tidligere i vår satte skoleunger sammen en minikopi av en stavkirke som byggesett.

Stavkirker utenfor Norge

Stavkirken fra Vang i Valdres som opprinnelig er bygget på 1200-tallet ble i 1844 flyttet og gjenreist i Karpacz i Polen. Den er fortsatt i bruk som menighetskirke der. I Sverige står Hedared bygget i 1501, mens Hemse fra rundt 1100 er på museumslager. I England regnes Greensted Church, bygget etter 1053, av mange som stavkirke på grunn av konstruksjonen i den delen av kirken som er bygget i tre, et palisadeverk av eikeplanger på en ringmur av sten. Denne kirken er i bruk i dag.

Ytterligere en kopi av Gol stavkirke er oppført som en det norskelandemerket i den 5400m2 paviljongen ved Epcotsenteret i Orlando, Florida. EPCOT står for det Experimental Prototype Community of Tomorrow og er en Walt Disney temapark. Parken er viet internasjonal kultur og teknologisk innovasjon. Om denne stavkirken er oppført i henhold til tradisjonen vites ikke i skrivende stund.

Se mer om stavkirker: stavkirke.no

Fortidsminneforeningens stavkirker:

;
;