BNL MD
#

Kulturminner for alle

søknadsfrist 1. mars

I 2016 startet Fortidsminneforeningen prosjektet "Kulturminner for alle". Grunnlaget var den største enkelttildeling fra Sparebankstiftelsen DNB noensinne. Tilsammen fikk Fortidsminneforeningen 41 millioner fordelt på fem år. Herfra kan du søke midler til istandsetting av bygninger og anlegg.   

En stor del av midlene fra Sparebankstiftelsen DNB vil være søkbare til istandsetting av eldre bygninger, men prosjektet har også en målsetning om å styrke rekrutteringen til håndverksfagene. Dette skjer blant annet ved at videregående skoler med yrkesfaglinjer får tilbud om en opplevelsesdag hvor elevene får innblikk i tradisjonshåndverkene, og det blir arrangert et årlig arbeidsseminar for ungdommer hvor de får erfaring med tradisjonelle bygghåndverk. En egen gruppe håndverkere som kan bistå med kurs og opplæring er også knyttet til prosjektet.

Siden 2016 har en rekke prosjekter fått innvilget støtte til istandsetting. Objektene er fordelt rundt om i hele landet, men felles for dem er at de er tilgjengelige for allmennheten og at prosjektene har hatt kompetanseoverføring og formidling i fokus. Du kan lese mer om de ulike prosjektene her.  

 

Hvem kan søke? 

  • Eiere av kulturminner som står i fare for å gå tapt.
  • Prosjekter med fokus på kompetanseoverføring.
  • Bygningene det søkes for må være tilgjengelige for allmennheten og ha og en plan for videre bruk.

 

Kritereier/målsetning med prosjektet: 

  • Bidra til at færre kulturminner går tapt.
  • Styrke og ivareta tradisjonelle håndverksteknikker.
  • Sikre kulturminner som er allment tilgjengelige. 

 

Du finner mer informasjon om "Kulturminner for alle" hos Fortidsminneforeningens nettsider

 

Her finner du det elektroniske søknadsskjemaet

 

Kulturminner for alle

Mer informasjon

Søknadsskjema om tilskudd

Neste søknadsfrist er 1.mars

;
;