BNL MD
Pølsespekking forekommer på mange eldre teglsteinsbygninger og skulle hindre fuktighet å trenge inn i fugene. Teknikken finnes på låver, industribygg og som her; grunnmuren til en sveitservilla på Hamar. Foto: Sigrid Solheim Murud

Regionale tilskuddsordninger

Støtte til gamle hus og kulturminnetiltak

Det finnes en rekke tilskuddsordninger for kulturminnevern som forvaltes av fylkeskommuner og Sametinget. Her følger en oversikt med lenker til fylkenes tilskuddsordninger. Ta også kontakt med din kommune for informasjon om hvilke tilskuddsordninger de tilbyr.

;
;