BNL MD

Konstruksjoner og taktekking

Takets oppbygging og hva det er tekket med

;
;