BNL MD
Regelmessig vedlikehold bevarer fasaden. Men det er viktig å velge riktig produkt! Foto: Weber

Hva er silikatmaling?

Rene silikatmalinger er uorganiske og gir ingen avdamping av flyktige gasser. Enkelte silikatmalinger inneholder derimot små mengder akryl som bindemiddel. Silikatmalinger er et godt valg for inneklima, men er maleteknisk lite egnet for bruk på annet enn ren mur eller puss. Malingene er svært basiske og krever spesiell beskyttelse ved påføring.

En silikatmaling er en uorganisk maling som er diffusjonsåpen, og er derfor særdeles godt egnet til pussfasader i motsetning til organiske malinger. Bindemiddelet i en silikatmaling er vannglass.

Vannglass utvikles ved å knuse kvartsstein og varme denne opp til ca. 1450 grader. Dette utvikler en flytende glassklar blanding som vi kaller vannglass. Håndverkeren og vitenskapsmannen Adolf Wilhelm Keim patenterte silikatmaling i 1878.

Fordi silikatmaling er en mineralsk maling som knytter seg til pussunderlaget vil den få en helt annen effekt på en pusset fasade enn en organisk maling, som danner en film utenpå pussen. Silikatmalingen "herder seg sammen" med pussen og blir en del av pussen. På den måten reduseres muligheten for avflakingen som man ofte ser med en organisk maling.

En av de tingene som er spesielt med silikatmaling er at den ikke er egnet til å male utenpå annen (organisk) maling. Det er derfor nødvendig å fjerne eksisterende maling på fasaden før man maler med silikatmaling

;
;