BNL MD
Tagging i Helgesensgate, Grünerløkka Oslo. Foto: Elin Wigen

Slik fjerner du tagging på eldre murfasader

Feil maling kan gjøre vondt verre!

Når fasaden er tilgriset av spraymaling frister det å gi den et strøk maling for å fjerne taggingen. Da er det viktig å merke seg tipsene fra proffene slik at du ikke gjør vondt verre.

 

- Murfasaden kan ta stor skade av de velmente tiltakene, forteller Murmester Knut Johannesen i XK Entreprenør as. Han får støtte av antikvar for teknisk bygningsvern ved Byantikvaren i Oslo og malermester Jens Petter Lunde som har spesialisert seg på fjerning av tagging på eldre fasader.

- Et tilbakevendende problem i tilegg til selve taggingen er at vaktmestre eller andre maler over mineralske malinger, kalk- og silikatmalinger, med organiske malinger, sier André Korsaksel hos Byantikvaren.

Deres erfaring er at kalkmalingene er de beste mht fjerning av tagging. Har man brukt tradisjonell kalkmaling på bygningen, lar taggingen seg ofte børste bort, og man maler lett over med kalk igjen. Det er imidlertid av stor betydning at taggingen fjernes så raskt som mulig. Hvis den får stå lenge vil den gi skjemmende skjolder på murveggen, også etter overmaling.

Velg riktig maling

Ulike typer malinger klassifiseres etter bindemiddel. Organiske malinger er laget med syntetiske eller naturlige oljer eller plastforbindelser som bindemiddel.

 - De organiske malingstypene er normalt for tette, og står dårlig til tradisjonelle murmalinger. Dette kan medføre uønsket flassing og pusskader på sikt, forteller Korsaksel. Han anbefaler mineralske malinger primært med kalk og eventuelt med vannglass(silikatmaling) som bindemiddel.

Hvilken malingstype man velger avhenger av underlaget. Det finnes også mineralske malinger med sement som bindemiddel, de anbefales ikke på eldre fasader. Silikatmaling med vannglass som bindemiddel kan være et godt alternativ til kalkmaling. Det er viktig å merke seg at det kun er ren (to-komponent) silikatmaling som anbefales.

Fasaden må få puste

Murmester Johannesen får jobben når det har gått for langt og hele fasaden må tas.

- En murvegg må få puste. På de gamle bygårdene må man derfor bruke kalkbasert puss og maling, eller silikatmaling. Hensikten med å pusse fasaden er å beskytte den porøse teglveggen. Både puss og maling må være diffusjonsåpen, for at fuktigheten ikke blir stengt inne.

Johannesen har sett flere eksempler på at gårder har blitt tagget, og overmalt med tett plastmaling.

- Produkter som påføres for å gjøre det lettere å vaske bort tagging er også svært tette. I tillegg kan det kan være en stor påkjenning når veggen spyles med varmt vann under høyt trykk. Resultatet blir i at pussen flaker av. Sprekker og nakne teglpartier suger opp mer vann og veggen blir enda fuktigere. I verste fall får hussoppen gode vekstvilkår. Det kan bli svært kostbart å bøte på slike skader.

5 tips til fjerning av tagging fra malermester Jens Petter Lunde:

  • Skaff deg kunnskap om underlaget og hvilke midler taggerne har brukt.
  • Ikke gå løs på veggen med flekkfjerningsmidler uten å ha rådført seg med en ekspert.
  • Letteste måten å fjerne tagging på kalkmaling er å børste av øverste laget og kalke på nytt eller fjerne med et hurtig kjemisk middel.
  • Vask og stell med fasaden jevnlig, ta vare på originalfarger og notér hva som er brukt av produkter tidligere.
  • Fjern taggingen med en gang, eller skaff en vedlikeholdsavtale med et firma som kan gamle murgårder!

Er tagging kunst?

Mange ser i alle fall på graffiti som et viktig kunstuttrykk. Byggnadsvårdsföreningen i Sverige skriver i sitt tidsskrift Byggnadskultur 1.11 om behovet for å verne noen av de viktigste graffitiverkene.

Uansett om det er kunst eller ikke er påkjenningene på murveggen den samme. Murmester Knut Johannesen understreker at betong heller ikke har godt av å males eller sprayes med tett maling.

En løsning er kanskje at veggkunstnere lærer seg litt om underlaget for kunsten sin, utøver den der det gis tillatelse og går over til mer murvennlige produkter å male med?

På Bygg og Bevar finner du flere tips og veiledninger om vedlikehold av murhus, fasader og bygårder.

 

;
;