#

Biri-tapet i dronningens barndomshjem

Omkring 1960 ble det montert tapet fra Biri i dronning Sonjas barndomshjem. Det karakteristiske tapetet som er blitt produsert i over 80 år, var svært populært på 1950- og 60-tallet. Det er å finne i finstuer landet over, og i offentlige bygg, fra Oslo rådhus til FN-bygningen i New York. På Maihaugen er begge stuene i dronningens barndomshjem blitt rekonstruert med kopier av de gamle tapetene.

Vi må 82 år tilbake i tid for å finne starten på håndverksbedriften som har satt tydelige spor i norske interiører. I 1938 var arkitektene Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson på besøk på Semb gård på Biri. Arneberg pleide å tilbringe feriene på nabogården Svennes, og de hadde blitt invitert til selskap hos Klare Schee som nylig hadde begynt å eksperimentere med veving av tapet.

 

Julenek på veggene

Håndarbeidet veving hadde alltid vært en tradisjon på slektsgården Semb, og det var derfor ikke så rart at Klare Schee i 1938 prøvde seg på å veve med andre materialer enn det som var vanlig. Det første tapetet ble laget av julenek og plassert på veggen i spisestua på gården. Hun syntes selv at det var et spesielt pent skinn i tapetet, og hun inviterte derfor til selskap for å vise det fram. Arneberg og Poulsson var så begeistret at de bestemte seg for å bruke halmtapetet i sitt prestisjeprosjekt, Oslo Rådhus.

Klare Schee tok egenhendig tapetrullene med seg på toget til Oslo, leide en visergutt og ei håndkjerre for å frakte rullene fra Østbanen til byggeplassen. Leveransene til rådhuset la grunnlaget for at tapetproduksjonen ble en hovedgesjeft på gården, og en designsuksess var født. 

Biritapet m haand

Stråtapetet fra Biri har lang tradisjon og brukes i både private hjem og offentlige rom. Det er tidløst og passer inn i alt fra klassiske til moderne interiører. Foto: Benedikte Heyerdahl, Maihaugen 

produksjon2.jpg

Veving av peisestuens tekstiltapet hos Biri Tapet. Foto: Kjell Marius Mathisen, Maihaugen

 

Artikkelen er hentet fra maihaugen.no


 

Andre artikler om temaet: Fargemagasinet.no  Vi besøker dronning Sonjas barndomshjem

FN i New York

Biri-tapet finner vi også utenfor landets grenser, til og med i «verdens viktigste rom», salen til sikkerhetsrådet i FN-bygningen i New York. Sikkerhetsrådssalen var en gave fra Norge til det nyopprettede FN i 1952, og det var Arnstein Arneberg som fikk oppdraget fra FN-sambandets første generalsekretær, Trygve Lie. Rommet ble restaurert i 2013 med ny tapet fra Biri. Fremdeles er det derfor et lite stykke Norge som er ramme for noen av verdenssamfunnets viktigste beslutninger.

 

Halm og tekstil

Utover 1950- og 60-tallet ble Biri-tapetet et populært innslag i finstuer landet over, men Klare Schee laget også rene tekstiltapet. Ofte fikk en stue i huset halmtapet, mens en annen stue fikk tekstilvarianten. Dette ser vi også i Tuengen allé 1B fra Vinderen, hvor dronning Sonja vokste opp. Huset stod ferdig i 1935, og omkring 1960 ble det montert Biri-tapet i stuene. Storstua fikk et gyllent tekstiltapet i lin og bomull, mens spisestua fikk det klassiske halmtapetet.

Etter oppgraderinger av huset på 1980-tallet ble Biri-tapetene fjernet. På Maihaugen skal stuene framstå slik de gjorde på 1960-tallet. De to typene tapet har blitt rekonstruert på Biri i regi av Ingeborg Semb, som driver produksjonen i dag. Med tapetene ferdig montert, framstår stuene nøyaktig slik de var på 1960-tallet.

Les mer

Interioer stue.jpg

Stuen ble på begynnelsen av 60-tallet tapetsert med Biri tekstiltapet. Lenger inne ser vi spisestuen med det velkjente stråtapetet fra Biri. Disse to tapetene var moderne og mye brukt i kombinasjon i borgerlige hjem på 60-tallet. Møblene på bilde er originaler gitt til museet av dronningen og familien Haraldsen. På veggen henger et maleri av dronning Sonja som barn. Foto: Camilla Damgård, Maihaugen

Biritapet.jpg

Ny tapet, lik den opprinnelige, henges opp i spisestuen i dronning Sonjas barndomshjem av Torfinn Semb. Foto: Benedikte Heyerdahl, Maihaugen