#

Hva finnes i takplater?

Når du river - når du hiver

Mange uthus, garasjer og låver har tekking av plater i ulike materialer. Bølgeplater, takpanner og andre typer metalltak er lette og billige - og har ofte vært redningen for gamle hus. Takplatene kan også inneholde Asbest, et materiale som i dag er forbudt. 

Plater med bølgemønster, eller sinusprofil som det også kalles, kom på markedet i USA ca  1840. I Norge har de vært i bruk siden slutten av 1800-tallet.

De er lette av vekt, lette å håndtere og egner seg godt på lettere bygningskonstruksjoner som låver, garasjer og uthus.

Moderne plater kan ha en plastfoliert overflate.

Når rustne plater håndteres er det viktig å bruke hansker. Kutt kan føre til blodforgiftning.

Metallplater skal sorteres som metall.

 

Takplatene kan se ut som bølgeblikk med sinusbølger, men er tykkere og tyngre i vekt. De kan også være flate og likne på skifer, men veier mindre enn skiferheller.

Asbest og Eternitt er potensielt svært helseskadelig og skal ikke håndteres uten at man har kjennskap til hva man driver med. 

Verneutstyr skal benyttes og materialer som inneholder Asbest eller Eternitt skal pakkes i to lag bygningsplast og leveres som farlig avfall.

Asbestplater på tak og vindskier. Materialet er svært holdbart, har fantastisk brannmotstand - men er meget giftig når fibrene frigjøres for eksempel ved riving. Det er forbundet med stor kreftfare å håndtere Asbest. Derfor er det viktig ikke å begynne med slik riving på egen hånd.

Les mer om Eternitt på tak og vegg

Skal du kaste noe? Sjekk hvordan her:

NHP

NHP-nettverket består av de største organisasjonene i byggenæringen og avfallsbransjen. NHP utformer og gjennomfører Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall.

Les mer på byggemiljø.no

;
;