#

Hva finnes i Taket?

Før du river - før du hiver!

Skal du gjøre arbeider på taket? Sjekk ut hvor du finner farlig avfall. Og hvordan du skal bli kvitt det!

Takfolie lagt på taket før år 2000 kan inneholde miljøfarlige stoffer og skal kastes som falig avfall.

Kan inneholde ftalater. Les mer om ftalater her

Takfolier - ser ut som gummimatter. Som med våtromsmembraner, vinylbelegg (PVC), kabler og fugemasser som er elastiske - inneholder slike folier mykgjørere (ftalater). Noen ftalater er klassifisert som reproduksjosskadelige, andre er generelt miljøskadelige. Derfor skal alle slike belegg som man tror inneholder mykgjørere leveres som farlig avfall. Foto: Steinar Amlo, Norconsult AS

Grå eller røde plater kan være eternitt, asbestbetong eller et annet sammensatt materiale med asbest i. 

Takplatene kan se ut som bølgeblikk med sinusbølger, men er tykkere og tyngre i vekt. De kan også være flate og likne på skifer, men veier mindre enn skiferheller.

Asbest og eternitt er potensielt svært helseskadelig og skal ikke håndteres uten at man har kjennskap til hva man driver med. 

  • Verneutstyr skal benyttes
  • Materialer som inneholder asbest eller eternitt skal pakkes i to lag bygningsplast og leveres som farlig avfall.

Les mer: Alt du må vite om asbest i huset ditt her

Asbest eller eternitt var en periode mye brukt på tak. Man finner disse takplatene på alt fra låver til garasjer. De har bølger som stålplater, men er mye tykkere og har en matt, ru overflate. Eternitt (asbest) har høy brannmotstand, og er svært varig. Hvis materialene er uskadet og i orden kan det ligge i fred uten å skade noe. Men skulle du ønske å kvitte deg med eternittplatene - så er dette en jobb for profesjonelle! All håndtering av asbest krever verneutstyr og det skal pakkes godt inn og merkes, før det leveres som farlig avfall på mottak.

Foto: Shutterstock

Både lekter og sløyfer på tak kan være av trykkimpregnert materiale. Alt impregnert virke skal leveres som farlig avfall på godkjent mottak.

Slik finner du ut om treverket er trykkimpregnert eller ikke: Ved grønn farge innvendig er treverket trykkimpregnert, lys farge innvendig eller på undersiden viser at treverket ikke er impregnert. 

Eldre trykkimpregnert virke kan være behandlet med tungmetaller (CCA-impregnert). Nyere impregnert trevirke som er kopperimpregnert er ikke klassifisert som farlig avfall. Men begge deler har et grønnskjær. Det kan være vanskelig å skille det fra hverandre. Det tryggeste er derfor å levere alt slikt grønt treverk som farlig avfall.

Les mer om impregnert trevirke her

Sløyfer og lekter kan være i impregnert trevirke. Man kan forvente at taket utsettes for mye vær og fuktighet, derfor velges det ofte impregnert virke til sløyfer og lekter.  Impregnert trevirke skal sorteres og leveres som farlig avfall på mottak. Dette taket har nye lekter og sløyfer, og her har man brukt god kvalitet furu fremfor impregnert materiale.

Foto: Christer Stenby, Bygg og Bevar

Nyttige lenker

Noen begreper du lurer på hva betyr? Sjekk i begrepslisten her

Hvordan deklarere avfall? Last ned brosjyre her

Oversikt over alle farlige stoffer. Se fullstendig liste hos ErDetFarlig.no

Skal du kaste noe? Sjekk hvordan her:

NHP

NHP-nettverket består av de største organisasjonene i byggenæringen og avfallsbransjen. NHP utformer og gjennomfører Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall.

Les mer på byggemiljø.no