Gråvannsgjennvinner. Foto: Bjørge Sandberg-Kristoffersen

Varmegjenvinning for gråvann

Erfaring fra Østlandet - Moss

En stor del av energien som går til oppvarming av vann forsvinner ut igjen med gråvannet.  En varmegjenvinner overfører en del av denne varmen til det kalde vannet som er på vei inn i huset.

Hva er gråvann?

Gråvann er en betegnelse på avløpsvannet som kommer fra vasker, dusj, oppvaskmaskin og vaskemaskin. Det innbefatter ikke vann fra toalett og urinal som kalles svartvann.

Hvorfor gjenvinne varme fra gråvann?

  • Sparer penger og energi til oppvarming av vann
  • En relativt enkel installasjon med lite vedlikeholdsbehov
  • Et tiltak som i liten grad forringer kulturhistoriske verdier

Hvordan virker en gråvannsvarmegjenvinner? 

I følge ENOVA vil omkring 20 % av energiforbruket til en gjennomsnittsfamilie gå til oppvarming av vann. I praksis vil energiforbruket imidlertid variere med familie- og bostørrelse, konstruksjon, beliggenhet, tekniske anlegg og ikke minst bruken av bygget. 

Det finnes ulike løsninger for hvordan varmen fra avløpsvannet kan gjenvinnes.  En type er direktevirkende og effektiv kun når det tappes varmtvann samtidig som det går varmt eller lunkent vann i avløpet. Vanligvis renner da avløpsvannet ned et avløpsrør av kobber og kaldtvannet passerer på utsiden motsatt vei. Det kalde vannet vil da oppta varme fra gråvannet. Ulempen er at denne løsningen ikke lagrer det varme avløpsvannet

En mer effektiv type samler opp avløpsvannet i en lagertank. En rørspiral som er innbygd i tanken lar det kalde vannet passere på vei inn i huset. Da blir det kalde vannet forvarmet før det går inn i f.eks. varmtvannsberederen. Med denne metoden gjenvinnes varme selv om det ikke brukes varmtvann samtidig med at det tappes varmtvann. Denne løsningen kan gjenvinne opp mot ca. 40 % av varmen. Det er aldri direkte kontakt mellom gråvannet og det kalde rene vannet som komme inn i boligen.

Vedlikehold av varmegjenvinnere

Avløpsvannet inneholder smuss, såpe m.m. dette kan føre til avleiringer i systemet. Det er viktig at anlegget ikke har innsnevringer eller steder som utsettes som store avsetninger. Avleiringer fører til reduksjon i varmeoverføringen eller i verste fall at rørene går tett. Tank variantene krever rengjøring et par ganger i året. Da bør man legge til rette for å kunne spyle rent systemet til sluk og avløp.  

Hvor mye kan du spare?

En gjenvinner koster mellom 3- 10 000 kroner, de mest effektive er de dyreste. Rørleggerarbeidet kan beløpe seg på mellom 6-15 000 kroner. Dersom en middels familie bruker omkring 4000-5000 kw/h per år til oppvarming av vann, vil mellom 15-40 % av dette spares ved montering av en varmegjenvinner. Dersom vi opererer med en energipris på 1 krone per Kw/h sparer man mellom 600-2000 kroner hvert år. 

;
;