Varevindu

En stor del av varmetapet i gamle hus går gjennom vinduene. Dersom man monterer et varevindu kan man forbedre isolasjonsevnen og forhindre trekk fra gamle vinduer

Om tiltaket

  • Reduserer varmetapet
  • Forhindrer ufrivillige luftlekkasjer
  • Endrer i liten grad utseende

Formålet med denne metoden er blant annet å frembringe et luftrom. Varmeisolasjon skapes i prinsippet ved at man lager en eller flere lag med stillestående luft. Avstanden mellom glassflatene er derfor vesentlige for isolasjonsevnen. Blir den for stor, vil luften sirkulere og varmetapet bli større. Er mellom rommet for lite vil isolasjonsevnen reduseres. Mer om varmeisolasjon av vinduer

Tiltaket kan utføres på flere måter, de vanligste er:

  1. Varevinduet kan monteres direkte på den eksisterende vindusrammen,
  2. eller det kan monteres i en egen karm

Koblet vindu

Fordelen med å montere varevinduet på den eksisterende rammen, et koblet vindu er at vinduet fortsetter å være utadslående. Det kommer derfor ikke i konflikt med gardiner og gjenstander i rommet. Varevinduet bidrar imidlertid til ekstra vekt og belastning på hengslene. Man kan også montere et isolerglass i den innerste rammen, men dette vil øke vekten og belastningen på hengslene så mye at man må forsikre seg om at hengslene tåler økt vekt. 

Kobletvindu. Det ytterste glasset er delt inn i ruter med sprosser. Det innerste glasset kan være helt eller delt opp med sprosser. Ofte velges det dobbelt glass i den innerste rammen. Ill: Bygg og Bevar
Kobletvindu. Det ytterste glasset er delt inn i ruter med sprosser. Det innerste glasset kan være helt eller delt opp med sprosser. Ofte velges det dobbelt glass i den innerste rammen. Ill: Bygg og Bevar

Varevinduer med egen karm

Ved montering av et varevindu i løs karm kan den innerste rammen utstyres med et energiglass eller et isolerglass. Energiglasset er et enkelt glass med et lavemisjonsbelegg. Isolerglasset har to lag glass med lavemisjonsbelegg og gassfylling i mellom.

Denne løsningen kan utføres ved at man fester den nye rammen i den eksisterende vinduskarmen eller at varevinduet utstyres med en egen karm. Karmen på varevinduer kalles ofte for lettkarm eller lektekarm. Den har som oftest en midtpost som rammene har anslag mot. Karmen er spinkel og passer eksakt i vindusutforingen. Mellom varevinduets ramme og karm monteres en tetningslist. 

Fordelen med løsningen med løs karm, er at varevinduet kan utstyres med et isolerglass. På grunn av isolerglassets tyngde vil imidlertid rammens dimensjoner måtte økes noe. Ulempene ved denne løsningen er at vinduskarmen blir smalere. Vinduene blir innadslående, noe mange ikke ønsker. Om sommeren, når det er mest aktuelt med lufting, er det mange som velger å ta ut varevinduene. 

Er man hendig kan man lage varevinduer selv.

Varevinduer i løse karmer kan man lage selv og skyve inn i vinduet fra innsiden. Da er det ikke så lett å lufte. Mange ønsker seg derfor en mulighet for å kunne åpne varevinduet. Da må det hensles i vinduskarmen, og slår innover i rommet. Ill: Bygg og Bevar
Varevinduer i løse karmer kan man lage selv og skyve inn i vinduet fra innsiden. Da er det ikke så lett å lufte. Mange ønsker seg derfor en mulighet for å kunne åpne varevinduet. Da må det hensles i vinduskarmen, og slår innover i rommet. Ill: Bygg og Bevar

Andre løsninger

Varevindu uten ramme

Det finnes også en løsning hvor man monterer et varevindu uten ramme av herdet glass

 

Isolerglass i gamle rammer

I noen tilfeller er det mulig å montere isolerglass i gamle rammer. For å få plass til isolerglasset er det nødvendig å gjøre falsen dypere, noe som krever at rammen er tykk nok. Dette gjøres enklest med en fres. Den økte vekten som isolerglasset medfører påfører ekstra belastning på hengslene. 

Viktig å huske på

Unngå kondens

Dersom man utstyrer et vindu med vareramme kan det oppstå kondens på innsiden av det ytre glasset. Dette opptrer særlig dersom fuktig luft trenger inn fra romsiden eller hvis hulrommet mellom glassene ikke er tilstrekkelig luftet. Det kan bores et hull gjennom ytre ramme for å skape tilstrekkelig ventilasjon. Kondens kan også være et tegn på at luftfuktigheten inne er for høy på grunn av utilstrekkelig ventilasjon.

 

Tett mot varm side

For å hindre at varm og fuktig inneluft trenger inn mellom glassene og skaper kondens, monteres en anslagslist/dekklist med tetningslister i vinduskarmen. Siden rammens tykkelse øker kan det være nødvendig å flytte eller forlenge hakene. Dette kan by på problemer dersom midtposten har mye profilering. Det er en fordel om den nye rammen er så tynn som mulig.

På noen vinduer kan det være vanskelig å montere en anslagslist/dekklist. Dette gjelder særlig på krysspostvinduer (som har losholt). Grunnen er at profileringen kommer i veien.

Dersom man har dette problemet kan man montere en tetningslist mellom den gamle og nye rammen. For å få noe ventilasjon mellom glassene kan man bore hull gjennom ytre bunnramme.

Ventilasjonshull

Prinsippet bak varevinduer er enkelt: mest mulig stillestående luft mellom to glassruter. Det innerste vinduet skal være tett. Mot kald side må det være lufting, slik at ikke kondens legger seg mellom glassene og gir gode forhold for mugg. Illustrasjon: Christer Stenby, Bygg og Bevar

;
;