#

Ovner og varmekilder

I et eldre hus hører vedovnen hjemme! I de store byene hører vi likevel at de gamle ovnene er verstinger når det gjelder utslipp av partikler. Her skal vi se på hvordan man kan fyre på en mer miljøvennlig måte – og hvilke alternativer som finnes som egner seg i gamle hus.

Å fyre mer effektivt med ved er miljøvennlig

Ved er en fornybar ressurs. Co2 regnskapet går i 0 om skogen råtner eller brennes. Mye av kulturlandskapet gror igjen, og småskogen kan utnyttes i for eksempel pelletsproduksjon. Å fyre med ved er en kunst. Veden må være oppbevares tørt, ute eller i bod. Ved kan inneholde soppsporer som ikke bør tas inn i huset. Link til Mycoteam

Å fyre med våt ved er lite effektivt, gir skadelige avgasser og kan forårsake pipebrann.

Ovner i Norge

Gamle ovner kan også være rentbrennende

Noen eldre ovner har metervis med kanaler hvor røyken går, før den når pipa. Da er det ikke mye partikler og sot igjen. Eksperter på gamle ovner peker på årgangene mellom 1940 og 1990 som verstingene når det gjelder utslipp.

Gamle ovner - Kulturminner eller spiker?

De aller eldste ovnene er kulturminner som hører sammen med interiørene de står i. Tidligere var det unnatak for ovner produsert før 1940.

Vedlikehold av gamle ovner

Utvendig vedlikehold av ovnen er viktig. Gamle jernovner kan sprekke. Dette høres mer dramatisk ut enn det er. En gammel ovn kan repareres. Ovnsreparasjoner bør utføres av en fagperson. Men man kan gjøre mye selv også. Sverte opp ovnen jevnlig for eksempel. Er stenen inni ovnen ødelagt eller borte må man legge ny brennstein i kammeret.

Reparer den gamle vedovnen selv

Monter etasjeovnen selv

Alternative oppvarmingskilder i gamle hus

Moderne teknologi kan løse utfordringene med kalde gamle hus! Har du en vinterhage eller glassveranda vet du hvor lite effektivt en panelovn er for å holde varmen. I slike tilfeller – og der hvor man ikke kan eller ønsker å gjøre noe med originale vinduer kan infrarødvarme være løsningen! IR-varme har med god erfaring blitt benyttet også i krevende bygninger som kirker, hvor temperatursvingninger kan skade kunst og sart interiør. En masseovn kan gi økonomisk og grønn varme. Varmegjenvinning, varmepunper og annen teknologi kan også tilpasses et gammelt hus.

Masseovn som varmekilde - Villa Dammen

Alternative kilder til oppvarming av gamle hus

Bergvarme som energikilde