Evas hus. Foto: R. Hoel

Rapport om energieffektivisering og bevaring

Mange mener at ambisiøse energisparetiltak er vanskelig å forene med bevaring. Samtidig som  Plan- og bygningsloven setter strengere krav til energieffektivitet av eksisterende bygninger ønsker eiere av gamle hus å bevare husets egenart og stil uten for store endringer. På oppdrag fra Miljøverndepartementet har Norconsult laget en ny studie som viser at det er fullt mulig å kombinere kulturminnevern og energisparing.

 

 

Verneverdi på eldre bygninger anses som en viktig barriere for å innfri potensialet for energisparing. Men som det kommer fram i denne rapporten er det fullt mulig å si ja takk til begge deler:

- Studien viser at å lempe litt på kravene for verneverdig bebyggelse betyr lite for den samlede energisparingen i Norge. Så her bør det være mulig å få til både energisparing og godt kulturminnevern, sier seniorrådgiver hos Riksantikvaren, Marte Boro

Undersøkelsen er gjord ved å beregne tiltak og effekt i 6 utvalgte og representative bygningstyper:

  • Murgård fra 1800 -tallet
  • Panelt tømmerhus fra før 1900
  • Enebolig fra periode 1900 - 1940
  • Førkrigs leiegårder
  • Boligblokker fra perioden 1950 - 1970
  • Husbank-hus fra perioden 1950 - 1970


Les rapporten her

;
;