Fiin gammel aargang - energisparing i verneverdige hus

Fiin gammel aargang- Energisparing i verneverdige hus

Fiin gammel aargang er en veileder om energisparing i verneverdige hus. Den gir råd og løsninger om hvordan man på en skånsom måte kan redusere energibruken i verneverdige bygninger. Den er utarbeidet av SINTEF Bygg og miljø.

Veilederen er et hjelpemiddel for lettere å håndtere de problemene man må ta stilling til når man skal oppgradere denne type bebyggelse. Etter å ha lest denne veilederen, skal man ha fått basiskunnskap om ulike enøk-tiltak, og hvilke bygningsmessige inngrep dette vil medføre. Med dette grunnlaget er det lettere å ta gode beslutninger.

Veilederen legger vekt å tiltak som ikke fører til store inngrep og stor grad av utskifting av bygningsdeler og materialer. Ved å presentere en stor bredde av tiltak, synliggjør veilederen at man ved å samordne en rekke mindre tiltak kan oppnå svært mye.

Rekkefølgen for gjennomføring av tiltak

bestemmes hovedsakelig av hva som er enklest å gjennomføre (teknisk), hva som er mest skånsomt (for bygningen) og hva som er billigst (mest energisparing for pengene). Dette gir gjerne følgende generelle rekkefølge for enøk-tiltak i verneverdige hus:

1. Tetting

2. Isolering av tak og gulv

3. Utbedring av vindu

4. Styring av temperatur

5. Mer effektivt utstyr

6. Skifte til mer miljøvennligeenergikilder

mboro-illustrasjon-til-fiin-gammel.jpg

Innledningen gir en introduksjon til veilederen. Den går inn på:

 • Eldre bygninger både som "bruksgjenstander" og kulturminner.
 • Energiøkonomisering i verneverdige hus
 • Etterisolering - nærliggende, men ikke alltid den beste løsningen

Del 1 Norske verneverdige hus gir en introduksjon til ulike typer bygningstyper og hvordan de er bygd opp konstruktivt.

 • Trebygninger - Laftede hus, reisverk, bindingsverk
 • Murbygninger
 • Betongbygninger

Del 2 Reduksjon av energibruk veier ulike energisparetiltak opp mot komfort, økonomi og verneverdi, inneholder en sjekkliste for analysering av eksisterende situasjon og for å vurdere ulike enøk-tiltak og gjennomgår ulike tiltak på bygningskroppen

 • Tetting
 • Etterisolering
 • Vinduer

Her er også en gjennomgang av tekniske installasjoner og hvordan de kan bidra til energiøkonomisering

 • Ventilasjonssystemer
 • Elektrisk oppvarming
 • Ovner og kaminer
 • Luftluft varmepumpe
 • Sentralvarmeanlegg
 • Skifte til mer miljøvennlig energikilde

Eksempel Veilederen avsluttes med en panelt laftebygning som eksempel på tiltak som kan være aktuelle for den type bygning og hvilken effekt dette vil ha både i forhold til sparing av energi og økonomi.

;
;