#

Isolering av vannrør

Erfaring fra Østlandet - Moss

Ved å være konsekvent med isolering av alle varme rør i boligen kan det spares energi. Det gjelder spesielt rør som går gjennom uoppvarmede rom.

Hvorfor bør du isolere vannrørene?

  • Sparer energi og penger ved å redusere varmetapet
  • Får en ensartet fordeling av varme i huset
  • Enkelt tiltak med liten innvirkning på kulturhistoriske verdier

Varmeledningsevnen sier noe om et materials evne til å lede varme. Du har sikkert opplevd at aluminiumsfolie fortere endrer temperatur enn det et stykke tre gjør. Tørr luft har en svært lav varmeledningsevne og isolerer derfor godt. Kobber har derimot 20 000 ganger så høy varmeledningsevne som tørr luft. Det er mye å spare på å isolere vannrør av kobber.

Hva kan man isolere med?

Det finnes flere produsenter som leverer produkter for isolering av rør. Produktene er gjerne laget av ulike typer celleplast eller mineralull. De er skålformet slik at de enkelt kan monteres på rør. Der hvor rørene svinger får man spesielle bend. Noen typer rørisolasjon må festes med ståltråd eller teip. Isolasjonen kan fås i tykkelser fra 18 mm til 60 mm.   

Hvor mye energi kan man spare?

Dersom varmtvannsrørene ikke er isolert, bør dette gjøres. Ekstra isolering kan også være nødvendig på vannrør som allerede har et tynt isolasjonssjikt. Man kan legge isolasjon utenpå den gamle. Dersom man etterisolerer slike rør med ytterligere 20 mm isolasjon kan man få følgende besparelser per løpemeter:

21 mm rør: Fra 20 mm til 40 mm               Sparer årlig 14 kWh pr. lm

28 mm rør: Fra 20 mm til 40 mm               Sparer årlig 18 kWh pr. lm

34 mm rør: Fra 20 mm til 40 mm               Sparer årlig 21 kWh pr. lm

 

  • Kostnaden for isolering av rør vil variere etter hvilke type produkt du bruker.
  • Isoleres et tynt rør på omkring 18 mm kan kostnaden ligger rundt 30 kroner per meter.
  • Husk at du også kan isolere ventiler.
  • Varmetapet for en uisolert ventil kan tilsvare et uisolert rør på ca. 1,5-2 meter.