#

Vindtetting rundt vinduer

Vindtetting rundt vinduskarmer er enkelt og billig. Du kan som oftest utføre tiltaket selv. Det er blant de første tiltakene du skal gjøre dersom du ønsker å gjøre boligen din mer komfortabel.

Om tiltaket

 • Billig og enkelt å utføre
 • Fordi en stor del av varmetapet i gamle hus skyldes ufrivillige luftlekkasjer
 • Kan forhindre at varm og fuktig inneluft luft trenger ut i konstruksjonen
 • Et tiltak som i liten grad er synlig 

Vinduer er festet til ytterveggene slik at det finnes et lite hulerom mellom karm og veggkonstruksjon. Ofte er isolasjonen i dette hulerommet mangefull slik at det oppstår ufrivillige luftlekkasjer. Isolasjonen kan også være nedsunken eller moden for utskifting. Det kan være en utfordring å fjerne listverk omkring vinduer.

 

Hva kan man isolere med?

 • Man kan benytte dyttestrimler laget av cellulose- eller trefiberisolasjon, samt mineralull.
 • Til vindtetting kan man bruke strimler fra en vindsperreduk
Dyttestrimler til å dytte i sprekken mellom vegg og vindu. Foto: Bjørge Sandberg-Kristoffersen
Dyttestrimler til å dytte i sprekken mellom vegg og vindu. Foto: Bjørge Sandberg-Kristoffersen
Bygg Og Bevar Emblem Blaa Kopi
Jakten på kilowatten

Her finner du alt du trenger å vite for å spare strøm og få et varmere og mer komfortabelt hus

Før du starter

Bygningsfysikk

Jakten på kilowatten verktøyet finner tiltakene for akkurat ditt hus

 

Hvordan kan man isolere?

 1. Man demonterer forsiktig listene som dekker overgangen mellom vindu/dørkarm og vegg.
 2. Begynn  øverst i hjørnet av vinduskarmen. Man dytter gjerne inn strimmelen som en U-form ved hjelp av en smørkniv eller trekile.
 3. Det er viktig å ikke stappe for hardt!
 4. Etter at dyttestrimlene er på plass kan man stifte eller spikre fast en remse med vindsperre mellom karm og vegg.
 5. Sett tilbake listene omkring vinduet.
Redskaper fra kjøkkenskuffen kan benyttes. Dytt ikke for hardt. Foto: Bjørge Sandberg-Kristoffersen
Redskaper fra kjøkkenskuffen kan benyttes. Dytt ikke for hardt. Foto: Bjørge Sandberg-Kristoffersen
Strimler av en vindsperre kan stiftes på plass. Foto: Bjørge Sandberg-Kristoffersen
Strimler av en vindsperre kan stiftes på plass. Foto: Bjørge Sandberg-Kristoffersen

Ekspertens kommentar

Tetting av luftlekkasjer er billig og sparer energi. Mye av varmetapet i gamle bygninger skyldes luftlekkasjer utenfra og inn i huset gjennom bygningens ytterkonstruksjoner (infiltrasjon). Når luftlekkasjene er store og hastigheten på lufta er høy - oppleves dette som trekk. Reduseres trekken, øker komforten. Det er i mange tilfeller mulig å gjennomføre tetting uten store inngrep eller endringer av bygningen.

Trekkproblemer er vanligvis knyttet til overganger mellom vegg og andre bygningsdeler som ved grunnmur, vinduer, dører og etasjeskiller, og mellom ramme og karm i vinduer og dører, ved utsparing for pipe, loftsluker og gjennomføringer. Problemer med luftlekkasjer gjennom veggkonstruksjonen kan også forekomme, spesielt gjennom vegger uten vindsperre. 

Risiko:

Når man demonterer originale panelbord eller listverk er det viktig å være forsiktig for å unngå skader på dem - slik at de kan settes tilbake igjen. Allikevel vil det være fare for at en del originale bygningsdeler går tapt. Lister kan bestilles opp etter originale mål og profil.

;
;