#

Slik finner du en god håndverker

Det finnes mange registre over håndverkere som er spesialister på gamle hus. Vi har laget en oversikt på hvor du kan finne dem. Her finner du også rådene for hva du skal se etter og hvilken type håndverker du trenger

Hva er en god håndverker?

Gamle hus er bygget med andre materialer og tekniske løsninger enn hus som bygges i dag. Vinduer, dører, kledning og andre bygningsdeler er utformet i tråd med husets stil og alder. Vegger og tak er bygget på en måte som skiller seg fra dagens konstruksjoner.

Laft, murverk, reisverk og grovt bindingsverk er byggemåter som for lengst er ute av nybyggsektoren og i stor grad fra undervisningen. Andre byggemåter og andre materialer gjør også at husene håndterer varme, fukt og luft på en annet måte. Dersom feil materialer innføres eller endringer og reparasjoner går galt - kan det i verste fall føre til skader. 

Å finne en god håndverker handler for de fleste om et kompromiss mellom tilgjengelighet, kvalitet og pris. Hva som til enhver tid veier tyngst avhenger av hva som skal utføres. For mindre reparasjoner trenger man kanskje ikke spesialkompetansen. Men skal du gjøre større tiltak, som for eksempel utbedre råteskader, endre en konstruksjon eller etterisolere, så bør du finne en håndverker som forstår gamle hus. Feil materialbruk og manglende forståelse for hvordan gamle hus fungerer kan i verste fall føre til kostbare skader.

 

En god håndverker for gamle hus er den som best mulig kan utføre jobben på husets premisser. Det vil si at han eller hun tar hensyn til husets alder, materialbruk, stil og lokal egenart. 

Stian Og Christer Ved Saga Foto Ole Kristian Losvik

En god håndverker gir et stilmessige og kvalitetsmessig resultat med lang levetid. Men kompetanse er ikke nok alene. God kommunikasjon mellom deg som eier og håndverkeren er også en forutsetning for en god prosess. Foto: Ole Kristian Losvik/ Los365

 

Dette bør du sjekke

Les deg opp – jo mere du kan om arbeidet som skal gjøres, jo mer vet du om hva som skal kreves av håndverkeren. Du skal ikke bli ekspert, men du bør kunne kjenne vanlige fallgruver, begreper og andres erfaringer. Jo mer du vet om riktige løsninger og materialer for ditt prosjekt – jo bedre bestiller blir du. På Bygg og Bevar sine sider kan du lese opp bestillerkompetansen din. 

Å sjekke referanser er det viktigste du skal gjøre. Det er ikke nok å bla igjennom prosjekter som vises på nettside. Du bør få oppgitt en tidligere kunde du kan kontakte. Om det er mulig bør du snakke med bekjente som kan ha erfaringer med firmaet. Dessuten må du sjekke om håndverkeren har en formell utdanning eller kursing innen bygningsvern.

Har håndverkeren kompetanse? I dag er det flere utdanningstilbud for håndverkere på fagskole- og universitetsnivå. Fagskolene Innlandet og Vestlandet, samt NTNU i Trondheim tilbyr videreutdanning for håndverkere som ønsker å spesialisere seg på tradisjonelt bygghåndverk. Flere fagskoler planlegger tilsvarende tilbud.

Hva er forskjellen på formell kompetanse og realkompetanse?

Om håndverkeren har formell utdannelse er ikke det bare et tegn på økt kompetanse, men også et engasjement for feltet. Mange håndverkere har også erfaring fra kurs og kursrekker ved ulike bygningsvernsentre, foreninger m.m. Men kompetanse er ikke kun målbart ved et vitnemål eller et diplom. Mange håndverkere mangler formell utdanning, men kan ha en realkompetanse som kvalifiserer dem for jobben. Derfor er referansene så viktige å be om!

Hva skal du gjøre, avgjør hvem du trenger

En universalhåndverker finnes ikke! Håndverk er spesialisering – sørg for at du velger riktig kompetanse til arbeidet du skal utføre. For de fleste er det selvsagt når det gjelder arbeid på rør- eller elektriske anlegg. Men at du benytter en god blikkenslager eller maler kan være like viktig for å unngå skader eller dårlige løsninger. Kvaliteten blir bedre, og arbeidet går som regel raskere. Her er noen vanlige faggrupper og deres arbeidsområde.

 

  • Blikkenslageren arbeider med å forme metall til beslag, nedløp, vannrenner og taktekking på huset. Det kan være metaller som sink, kobber, aluminium m.m. Blikkenslagere arbeider også med andre typer taktekking og ikke minst ventilasjon.

 

  • Maleren jobber med å fargesette, vedlikeholde og beskytte ulike overflater, være seg tre, mur, betong, stål m.m. Malere arbeider også med tapet og belegg av papir, vinyl og tekstil. Faget omfatter også vurdering av egenskaper, tilstand og bruksområde for underlagene.

 

  • Murere arbeider med muring av teglstein og ulike blokkprodukter. Faggruppen arbeider med flislegging av gulv og vegg og utfører arbeider i våtrom, som påføring av smøremembraner. Murere arbeider dessuten med skorsteiner og ildsteder, samt natursteinsmurer.

 

  • Snekkeren lager eller restaurerer vinduer, dører, trapper, kjøkken, møbler eller stedstilpasset innredning. Mange snekkere spesialiserer seg innenfor et eller flere av områdene og jobber ofte i egne verksteder.

 

  • Tømrere bygger hus og andre bygninger av tre. Tømreren utfører dessuten innredningsarbeider i alle typer bygg, som å sette opp innvendige vegger, isolere, platekledning, panelering, montering av dører og vinduer og kjøkken, parkettlegging og belistning.

 

Hva kan en bygningsvernrådgiver hjelpe med?

For mange kan det være lurt å kontakte en ekstern rådgiver for å kunne overse arbeidet eller for å lage en god plan for hvordan de skal foregå. En bygningsvernrådgiver kan eksempelvis hjelpe deg med å lage en tilstandsanalyse på huset ditt, en rekkefølge på hva som bør prioriteres i et stort prosjekt, konkrete løsninger og hvilke materialer som bør brukes. Det kan være et greit utgangspunkt ved senere anskaffelse av en håndverker.

En bygningsvernrådgiver kan også hjelpe til med å søke tilskudd blant annet fra Kulturminnefondet.

Her kan du søke etter en håndverker

Det finnes flere oversikter over håndverkere som har spesialisert seg på å jobbe med gamle hus. Men det er viktig å huske på at det å være oppført på en liste ikke er en garanti for at jobben alltid blir bra utført. Vi anbefaler at du sjekker her:

 

Er formalitetene i orden?

Det er en selvfølge å sjekke at bedriften eller håndverkeren er seriøs. At man innehar kompetansen man påstår og at bedriften betaler skatt og avgift.

Bruk kontrakt

Skriv alltid kontrakt. Det gjør det enklere å fastslå hva dere er blitt enige om, og gjør at du står sterkere ved en eventuell konflikt.

Kontraktsmaler