BNL MD

Bli treskjærer!

#

Hjerleid er kjent som treskjæringens viktigste utgangspunkt og er den eneste skolen i landet som tilbyr treskjæreropplæring på videregående nivå. Treskjærere er etterspurte som kunsthåndverkere, innen restaurering, som instrumentmakere og mye mer! 

Treskjæring er et kreativt fag som kan være en del av en kunst- eller formingsutdanning. Det kan også kvalifisere eleven til å bli en dyktig og allsidig møbelsnekker, instrumentmaker, konservator eller restaureringsarbeider.

Dette lærer du på Vg2 Design og trearbeid

  • Treskjæring (flere stilarter)
  • Overflatebehandling
  • Ornamenttegning
  • Verktøysliping
  • Maskinlære
  • Materiallære
  • Kunsthistorie
  • Design og produktutvikling
  • Teorifag og allmenne fag er det også tilbud om for de som ønsker det

Hvordan er treskjæringsyrket?

Treskjærere kan være ansatt i mindre verksteder eller etablere seg som selvstendige treskjærere. Faget kombineres ofte med møbelproduksjon eller annen virksomhet. Ofte er treskjæreren ansvarlig fra skisse til utforming og overflatebehandling av et produkt. Treskjæreren sørger for at produktene kan brukes i kombinasjon med materialer som metall eller glass. En del treskjærere holder også kurs i treskjæring. 

Inntakskrav for linjen

Treskjæring er et Vg2-kurs for elever med Vg1 i Design og Handverk. Elever med annen utdanning eller realkompetanse kan også søke, og skolen har godkjenning for å ta inn voksne. Treskjærerutdanningen er et landsdekkende tilbud. Elever fra alle fylker og i alle aldre kan søke. Skolen er og tilrettelagt for fysisk funksjonshemming. Vi har 15 studieplasser. 

 

 

Det er mulig å komme inn på realkompetanse, eller omvalg fra Studiespesialisering. Voksne kan også søke, Handverksskolen har godkjenning for voksne uten rett til videregående opplæring.

Søknad

Du søker direkte til Handverksskolen på et eget søknadsskjema. Du kan sende skjemaet til oss i posten til Handverksskolen, Hjerleid, 2662 Dovre eller via e-post: post@hjerleid.no  Søknadsfrist er 1. mars, men vi har fortløpende opptak fram til skolestart, så det er mulig å søke senere også.

Handverksskolen

Hjerleid er kjent som ”treskjæringens Mekka”. Landets eldste skule for handverk og husflid starta her i 1886. Skulen har ei lang historie og ønskjer å bære denne vidare inn i framtida.

For at kulturarven og tradisjonane skal leve vidare og vidareutviklast, må nye generasjonar få opplæring i desse. Hjå oss blir handverkstradisjonane halde i hevd. Samtidig er vi bevisste på at handverket må vidareutviklast for å tilpasse seg samtid og framtid.

 

 

;
;