BNL MD

Bli smed!

#

Du kan utdanne deg til smed ved Handverksskolen på Hjerleid. I tillegg til svennebrev etter læretid og kunnskap om smiing lærer du flere slags varmebehandling av jern og stål, sveising og dreiing. Du lager egne verktøy og redskap som kniv, øks og hammer, hengsel, lås, skulptur, smykke og kroker.

Ett år på smedlinjen gir deg god kunnskap om varmebehandling av metaller og om formgivning. Etter 2 år i lære kan du også ta svennebrev i smedfaget. Aktuelle arbeidsplasser er mekaniske fag, industrien, som håndverker, kunstner, lærer eller i museumssektoren.

Dette lærer du på Vg2 Smed

  • Varmebehandling av stål og jern
  • Sveising og dreiing
  • Lage egne verktøy, kniver, økser, hammer, hengsler, låser etc
  • Du kan lage smykker og kunstgjenstander

Hvordan er smedyrket?

Smedyrket er variert - ofte arbeider man innenfor flere områder. Ikke bare lager man verktøy, men smeder arbeider med kunstgjenstander, dekorasjon og interiørdetaljer. Smeder er etterspurt innenfor bygningsvernet og fartøyvernet. Mange smeder driver egen bedrift og enkelte kan spesialisere seg som bygningssmed, eggsmed eller kunstsmed. 

Egen lærebedrift

Senter for bygdekultur har opprettet en lærebedrift hvor elevene kan gå to år i lære og senere gå opp til svenneprøve. Lærlingen tegner en lærekontrakt med bedriften. I løpet av de to årene får lærlingen videre undervisning og deltar i produksjon.  

 

 

Friskole

Handverksskolen er organisert som en friskole. En friskole får statlig støtte, men elevene må betale kr 2800,- i måneden i skolepenger, samt kr 7-8000,- i året i materiellutgifter. Utdanningen gir rett til lån og stipend hos Lånekassen.

Søknad

Du søker direkte til Handverksskolen på eget søknadsskjema. Skjemaet finner du her. Du kan sende skjemaet til oss i posten til Handverksskolen, Hjerleid, 2662 Dovre eller via e-post: post@hjerleid.no  Søknadsfrist er 1. mars, men vi har fortløpende opptak fram til skolestart, så det er mulig å søke senere også.

Handverksskolen

Hjerleid er kjent som ”treskjæringens Mekka”. Landets eldste skule for handverk og husflid starta her i 1886. Skulen har ei lang historie og ønskjer å bære denne vidare inn i framtida.

For at kulturarven og tradisjonane skal leve vidare og vidareutviklast, må nye generasjonar få opplæring i desse. Hjå oss blir handverkstradisjonane halde i hevd. Samtidig er vi bevisste på at handverket må vidareutviklast for å tilpasse seg samtid og framtid.

 

 

;
;