BNL MD

Bli tømrer!

- Med vekt på tradisjonelle teknikker og materialer

#

Du kan utdanne deg til tømrer ved Handverksskolen på Hjerleid. I tillegg til svennebrev etter læretid, får du en fordypning i tradisjonelle teknikker. Du lærer om alt fra lafting til bruk av håndverktøy og kunnskap om treet som materiale. I tillegg får du en studietid i et spennende miljø - blant smeder, malere og treskjærere! 

Det er stort behov for fagarbeidere, spesielt innenfor byggenæringen. Etterspørselen etter tømrere er stor og dersom du har tilleggskompetanse på eldre bygninger vil det åpne seg mange muligheter for videre karrièreveier. 

Dette lærer du på Vg2 Byggteknikk

Studiet følger ordinær læreplan i tillegg får du tilleggskompetanse:

  • Du lærer å bruke ulike typer tradisjonelle håndverktøy
  • Du lærer om tradisjonell materialforståelse
  • Du lærer om restaurering og istandsetting
  • Du lærer mer om tradisjonelle konstruksjoner som lafting

Hvordan er tømreryrket?

Det er spennende og variert! Du kan jobbe inne eller ute, på moderne bygg eller i gamle kirker og verneverdige hus. Du kan jobbe både offentlig og privat - det er dessuten behov for tømrere med kunnskap om eldre bygninger på museet og i kulturminnevernet forøvrig. Du vil jobbe både kreativt og analytisk, og du vil tilegne deg en stor forståelse for hvordan hus fungerer i dag og fortid. 

Er det behov for tømrere?

Ja! Det er ikke bare en stor etterspørsel etter tømrere - men behovet for fagarbeidere med kompetanse på eldre bygninger er stor. I fremtiden vil antakelig etterspørselen øke ettersom stadig flere bygg vil bevares og fylles med nytt innhold og nye funksjoner. Det vil kreve fagarbeidere som kjenner tradisjonelle konstruksjoner, materialer og verktøy.

 

tømrere foto Bygg og Bevar.JPG

Studenter fra Handverksskolen på Hjerleid viser frem noe av det de lærer, fra boligfestivalen 2019 på Norsk Folkemuseum: Foto: Bygg og Bevar 

Inntakskrav for linjen

Det er mulig å komme inn på realkompetanse, eller omvalg fra Studiespesialisering. Voksne kan også søke, Handverksskolen har godkjenning for voksne uten rett til videregående opplæring.

Søknad

Du søker direkte til Handverksskolen på et eget søknadsskjema. Du kan sende skjemaet til oss i posten til Handverksskolen, Hjerleid, 2662 Dovre eller via e-post: post@hjerleid.no  Søknadsfrist er 1. mars, men vi har fortløpende opptak fram til skolestart, så det er mulig å søke senere også.

Handverksskolen

Hjerleid er kjent som ”treskjæringens Mekka”. Landets eldste skule for handverk og husflid starta her i 1886. Skulen har ei lang historie og ønskjer å bære denne vidare inn i framtida.

For at kulturarven og tradisjonane skal leve vidare og vidareutviklast, må nye generasjonar få opplæring i desse. Hjå oss blir handverkstradisjonane halde i hevd. Samtidig er vi bevisste på at handverket må vidareutviklast for å tilpasse seg samtid og framtid.

 

 

;
;