#

Håndverksinstituttet søker to stipendiater i tradisjonelt håndverk

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet lyser håndverksinstituttet ut to treårige stipendiatstillinger i tradisjonelt håndverk

Stipendiatordningen er en unik mulighet for håndverkere til å gjøre et dypdykk i sitt fag. Gjennom et treårig prosjekt får stipendiatene mulighet til å fordype seg i eget håndverk, utvide sitt nettverk, tilegne seg ny kunnskap og forbedre egne ferdigheter.

Håndverksinstituttet arbeider med å ta vare på håndverkskunnskap, også på et høyere utøvende nivå. Stipendiatordningen er ment for håndverkere som holder et høyt faglig nivå, har kompetanse tilsvarende fag/svennebrev og har lengre erfaring innenfor sitt håndverk. 
 
I år blir en av stillingene forbeholdt et bestemt prosjekt innen tømrerfaget. 

Søknadsfristen er 1. mars

Stipendiatstilling i tømrerfaget

Stipendiat

Om stipendiatordningen

Den treårige stipendiatordningen for håndverkere ved Norsk håndverksinstitutt legger til rette for å videreføre og utvikle forskjellige håndverksfag. Gjennom en praktisk tilnærming skal stipendiatene fordype seg i prosesser, problemstillinger og praksiser som er sentrale i tradisjonelt håndverk. 

Les mer om ordningen her

Norsk håndverksinstitutt

Norsk håndverksinstitutt ble opprettet i 1987 på oppdrag fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Vi arbeider med å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelt håndverk som kunnskap, kultur og yrke samt øke samfunnets kjennskap til og respekt for håndverkstradisjoner, i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. Norsk håndverksinstitutt er en del av Stiftelsen Lillehammer museum.

;
;