BNL MD
#

Praksis for unge i tradisjonelle håndverksfag

Er du håndverker under 25 år og har ambisjoner om en yrkesvei innen tradisjonelle håndverksfag? Er du nysgjerrig på en jobb på museet? Da er Ungt Tradisjonshåndverk et spennende prosjekt for deg

Norsk Håndverksinstitutt søker etter unge håndverkere innen tradisjonelle håndverksfag, enten det er av de små håndverksfagene, Sekretariatet for små verneverdige fag eller du vil satse på restaureringsfag innen bygningsvern. Vi søker deg som har fagbrev eller er i et lærlingeforløp. Stillingene er 100% i 6 måneder som museumshåndverker ved enten Stiftelsen Lillehammer museum, Museene i Akershus, Gudbrandsdalsmuseet eller Anno museum.

Det er behov for mange håndverksfag på museene, det trengs tømrer, murer, maler, smed, tekstilarbeid, filigranssølvsmed, skomaker og andre fag. Send en søknad, og fortell hva du er god på, så er muligheten der for at et prosjekt kan tilpasses ditt håndverksfag. 

 

Ungt Tradisjonshåndverk:

Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB skal Norsk Håndverksinstitutt i samarbeid med ulike museer på Østlandet ansette 15 unge håndverkere i perioden 2022 til 2024. Målet med prosjektet er å gi unge en mulighet til å opparbeide seg verdifull erfaring, styrke egen kompetanse, og bygge et sosialt og faglig nettverk, som på sikt bidrar til økt rekrutering til tradisjonelle håndverksfag. Samarbeidspartnere er Stiftelsen Lillehammer museum, avdeling Maihaugen, Museene i Akershus, avdeling Follo museum, Gudbrandsdalsmuseene og Anno museum, avdeling Glomdalsmuseet, Hjerleid Handverksskole, Opplæringskontoret for tradisjonelle håndverksfag, Tråh.

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB og fylkeskommunene Innlandet og Viken Les mer om prosjektet på vår hjemmeside:  Norsk håndverksinstitutt

For ansettelse i Stiftelsen Lillehammer museum gjelder Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, lønn etter avtale. Vi har kollektiv pensjonsordning i Statens Pensjonskasse (spk.no) og gode personalforsikringer.

Nærmere opplysninger om stillingen

Christine Sundbø 
Prosjektkoordinator
E-post Tlf: 92253647
-
Kjetil Storeheier Norheim 
Rådgiver
E-post Tlf: 90747122
-
Søknadsfrist: 4.11.2022

 

Søk stilling her

;
;