BNL MD
Hundragshøvel benyttes til å høvle vannrennene i bordtaket

Stipendiat i tømrerfaget

Stillingstittel
Stpendiat
Utlyst av
Norsk håndverksinstitutt
Arbeidssted
Lillehammer
Søknadsfrist
01.03.2023
Kontaktpersoner
Eivind Falk
Instituttleder
991 50 862 Send e-post
Jarle Hugstmyr
Spesialrådgiver
938 71 517 Send e-post
Leonardo Michelin-Salomon
Rådgiver
90149769 Send e-post
Beskrivelse

Norsk håndverksinstitutt lyser ut én stipendiatstilling i 83% i tømrerfaget. Stipendiatstillingen varer i tre år fra 1. september 2023.

Stipendiatstillingen skal gi tradisjonshåndverkere mulighet til å drive praktisk fordypning, forskning og formidling innenfor eget håndverk. Håndverksinstituttet har per i dag 6 stipendiater med prosjekter innenfor ulike håndverksfag. Alle stipendiatene samles flere ganger i året og vi oppfordrer sterkt til samarbeid på tvers av fag.

Vi søker en tømrer med solid faglig bakgrunn; svennebrev / fagbrev eller tilsvarende, i tillegg til praktisk yrkeserfaring, særlig med eldre verktøy. Du må også være god til å tolke og forstå tegninger og bilder. Vi søker deg som er faglig nysgjerrig, ønsker å fordype deg i håndverket ditt og har en spesiell interesse for stavkirker og middelalderbygg. Du skal arbeide med å rekonstruere takrytteren til Borgund stavkirke på en så prosessuelt autentisk måte som mulig. Arbeidet skal gjennomføres sammen med tradisjonsbærer og tidligere stipendiat Hans Marumsrud. Han vil være din prosjektleder og mentor. Du må være interessert i å jobbe med stavkirkestoff i framtiden og må ha en langsiktig plan for hvordan du vil videreføre og formidle resultantene av stipendiatprosjektet ditt etter at du er ferdig.

Stipendiatordningens mål er å gi dyktige håndverkere mulighet for å utvikle egen kunnskap på et høyt utøvende nivå gjennom:

  • Egenutvikling gjennom praksis, utprøving og refleksjon.
  • Kontakt med tradisjonsbærere
  • Material- og verktøyforståelse
  • Gjenstandsanalyse

I tillegg til å være en dyktig håndverker, må du også kunne noe om foto, film og skriftlig dokumentasjon. Til denne stillingen må du i tillegg være villig til å foreta en del reisevirksomhet. Tilgangen til egnet arbeidsplass vil kunne ha noe å si for hvor i landet prosjektet skal gjennomføres.

Gode kontrollspørsmål å stille seg kan være: Hvilke erfaringer og kvaliteter besitter du som vil komme godt med i et slikt prosjekt? Hvordan vil du bidra til å videreføre kunnskapen om norske stavkirker i fremtiden? 

 

Vurderingskriterier 

Før vi gjør en inngående vurdering av søknadene ser vi først på erfaringen og kunnskapen til deg som håndverker. Et langsiktig perspektiv på formidling av prosjektresultatene etter endt stipendiatperiode vil også vektlegges i vurderingen.

For utfyllende informasjon les her

 

Søknad

 Søknaden fylles ut digitalt og skal inneholde følgende vedlegg (i PDF):

  • CV
  • Dokumentasjon på formell kompetanse
  • Inntil 5 bilder av egne arbeider
  • 2 anbefalingsbrev fra andre med kunnskap i eller om ditt håndverk

 For stillingene gjelder medlemskap i Statens Pensjonskasse, spk.no, og årslønn tilsvarende NOK 383 200,- kr pr år i 100% stilling.

Lenke