BNL MD

NIKU lanserer beredskapstelefon for kulturhistoriske bygg og inventar

Eiere, forvaltere og brannvesenet kan nå kontakte NIKUs beredskapstelefon hvis kirker og verna bygninger er utsatt for brann, flom eller andre hendelser som krever akutte tiltak. NIKUs eksperter på restverdiredning vil da gi råd i hvordan man skal gå fram for å minimere skader.

Les mer om dette temaet

;
;