BNL MD
#

Kursrekke for håndverkere

Buskerud bygningsvernsenter starter ny kursrekke i tradisjonshåndverk og bygningsvern. Kursene er gratis

Om kursrekken

Kursrekken består av åtte samlinger over tre ukedager, fra oktober 2022 til juni 2023. Kursdeltakerne skal gjennomføre totalt ca. 190 timer, med hovedvekt på praktiske øvelser med tradisjonelt verktøy.

Samlingene vil gjennomføres på Rollag bygdetun og Sigdal museum. Kursrekka gir håndverkere en innføring i tradisjonshåndverk, praktisk bygningsvern og erfaring med restaureringsarbeid og istandsetting etter antikvariske prinsipper. Utøvende håndverkere i Viken vil bli prioritert.

Kursrekka er gratis. OBS: Begrenset antall plasser!

 

PROGRAM (MED FORBEHOLD OM ENDRINGER)

12.-14. oktober: Innføring i bygningsvern og bygningsanalyse
Introduksjon til bygningsvern – bygningsfysikk og vern
Tilstandsanalyse og fotodokumentasjon
Veileder: Ivar Jørstad. Sted: Rollag

16.-18. november: Forts. bygningsanalyse og bygningsbiologi
Forts. tilstandsanalyse og dokumentasjon, byggeskikk, stilhistorie og teknologi, antikvariske retningslinjer, bygningsbiologi, sopp og skadedyr, tilskuddsordninger
Veiledere: Nils Friis, Mycoteam, Ivar Jørstad og Linn Marie Krogsrud Sted: Rollag

25.-27. januar: Høvling og høvelmaking
Innføring i høvelmaking og høvling. Vi lager egne høvler og høvler kopier av listverk og panel til bruk i restaureringsarbeid.
Veileder: Jarle Hugstmyr Sted: Sigdal

15.-17. februar: Restaurering av vinduer
Historisk gjennomgang, tilstandsvurdering, glassarbeid, kitting, reparasjoner og overflatebehandling.
Veileder: Casper Juul Berthelsen Sted: Sigdal

15.-17. mars: Materialkvalitet
Lese trær på rot og vurdering av egna trevirke til restaureringsoppdrag.
Veileder: Ivar Jørstad og Magnus Wammen/Steinar Moldal Sted: Sigdal/Rollag

12.-14. april: Lafting
Innføring i lafting og restaureringslafting
Veileder: Audun Eken Sted: Sigdal

10-12. mai: Maling
Tilstandsvurdering, vurdere/bestemme malte flater, grunnarbeider, laging og bruk av komposisjons- og linoljemaling.
Veileder: Cecilie Ski Breen
Sted: Sigdal/Rollag

14.-16.juni: Tørrmuring
Innføring i tørrmurte konstruksjoner og reparasjon/restaurering av eldre grunnmurer, trapper og forstøtningsmurer, valg av stein. Veileder: Haakon Aase/Berit Bruvik. Sted: Sigdal/Rollag

Søknadsfrist: 1 oktober 2022

Meld deg på

Om Buskerud bygningsvernsenter

Kontaktinfo bygningsvernsenteret:

Ivar Jørstad tlf. 90522073

Linn Marie Krogsrud tlf. 97672978
buskerudbygningsvernsenter@viken.no

;
;