BNL MD
#

Handverkslaget, foreningen for tradisjonshåndverk

Våren 2018 ble en merkedag for tradisjonshåndverket. Et stiftelsesmøte på Hordamuseet, samlet tradisjonshåndverkere fra mange fag, og med god geografisk spredning for å etablere Handverkslaget, forening for tradisjonshåndverk. Nå er det åpent for alle utøvere av tradisjonshåndverk og andre som er interessert i håndverk og kulturminnevern. 

Lørdag den 14 april 2018 ble en merkedag for tradisjonshandverket, en forening som lenge har vært i støpeskjeen ble en realitet. På stiftelsesmøtet på Hordamuseet på Stend, ble forslag til vedtekter gjennomgått og revidert. Her ble også formulerte man også foreningens formål: 

Organisasjonens formål er å fremme det tradisjonsbårne håndverket som kommer til uttrykk gjennom utøvelse av dette. Hovedoppgaven er å skape ett åpent og inkluderende fellesskap for utøvere og interesserte i tradisjonshåndverk. Vi skal være en pådriver for bevaring, formidling og utøvelse av alle former for tradisjonsbårne håndverk og enkeltteknikker i denne sammenhengen.

Men er det ikke nok interesseorganisasjoner i Norge? Trenger vi virkelig en til? Disse spørsmålene har vært noe av bakteppet underveis i arbeidet med å få stiftet en organisasjon for tradisjonshåndverk. Vilkårene og interessen for dette fagområdet har først og fremst blitt fremmet av en rekke enkeltpersoner, i tillegg har Norsk Håndverksinstitutt arbeidet for bevaring og for å fremme betydningen av tradisjonsfagene. Men håndverkerne selv har ikke kunnet snakke med en stemme som beviselig har bred støtte i fagmiljøet, dette har gjort oss unødvendig svake. Det har lenge vært et gap mellom Fortidsminneforeningen og Husflidslaget der tradisjonshåndverkerne fra de ulike fagområdene har strevd med å finne sin plass. Enkeltforeninger har oppstått, slik som for eksempel smedforeningen, men den store samlende foreningen har manglet. På stiftelsesmøte ble det vedtatt at de store fagene, slik som tradisjonstømrerne og andre som arbeider innenfor tradisjonelt bygghåndverk skal bidra med sin tyngde for å bedre rammevilkårene til de små fagene. Vi skal dra i flokk.

 

Hvem kan bli medlem i Handverkslaget?

Stiftelsesmøtet har opprettet et interimsstyre som har fått klare og formelle oppgaver som skal være på plass til et konstituerende årsmøte, da begynner den store jobben med å bygge opp en levedyktig forening fra bunnen. Det avgjørende blir om den potensielle medlemsmassen får tillit til handverkslaget og blir entusiastiske medlemmer. Handverkslaget blir som det står i utdraget fra vedtektene en organisasjon for utøvere, profesjonelle og amatører. Men også for de som bare er interesserte på bakgrunn av generell håndverksinteresse eller for kulturvern. Vi går en spennende tid i møte.

Bli medlem i Handverkslaget

For å bli medlem kan du søke oss opp på facebook gruppa: Handverkslaget, foreningen for tradisjonshandverk og få mer informasjon.

Ved innmelding bruk e-post:  

Blimedlem@handverkslaget.no 

Kr. 200 for støttemedlemskap og kr. 400 for fult medlemskap, en innmelding nå i 2018 gjelder ut året 2019. 

;
;