BNL MD
#

Et bidrag til bevaring – Buskerud bygningsvernsenter i snart ti år

Buskerud fylkeskommune etablerte sitt bygningsvernsenter i 2010. Senteret arbeider med å styrke kompetansen hos håndverkerne i Buskerud og hjelper huseiere med informasjon om tilskuddsordninger og enkel rådgivning. Årlig arrangeres en rekke kurs og seminarer for både huseiere og håndverkere.

Bygningsvernsenteret har i dag kontorer på Fylkeshuset i Drammen og kurs- og kontorlokaler på Lågdalsmuseet i Kongsberg. Vi er to heltidsansatte på bygningsvernsenteret; tradisjonshåndverker og tømrermester Ivar Jørstad og rådgiver Linn Marie Krogsrud.

Senteret har i hovedsak fire virkeområder; kursvirksomhet for håndverkere, som læringsarena for NTNU-studiet i tradisjonelt bygghåndverk, formidling til byggfagelever og rådgivning og informasjon til huseiere. I tillegg har bygningsvernsenteret samarbeid med foreningen "Tradisjonshåndverkere i Buskerud"

 

Rådgivning for huseiere

Huseiere er velkomne til å ta direkte kontakt med bygningsvernsenteret. Ivar Jørstad kan hjelpe med praktisk bygningsvern, mens Linn Marie Krogsrud kan bistå med informasjon om tilskuddsordninger. Ordningen omfatter alle hus fram til ca. 1950. Huseiere som eier fredete hus er omfattet av en egen tilskuddsordning som administreres av Viken fylkeskommune – bygningsvernsenteret kan sette eiere i kontakt med rett myndighet.

 

Vår kursvirksomhet

Buskerud er et langstrakt fylke med store variasjoner i landskap og byggeskikk, vi har vassdrag, dalfører, kyst, høyfjell, bymiljøer og langstrakte jordbruksbygder. Buskerud har i tillegg et stort antall freda hus, og er blant fylkene i landet med flest bevarte middelalderbygninger i tre; fem stavkirker og 53 profane (ikke-kirkelige) bygninger. Kursvirksomheten tar sikte på å gi håndverkere og huseiere kunnskapen som er nødvendig for å ivareta bygningene med riktige materialer og metoder slik at de ikke påføres skade. Hvert år arrangeres mellom 20 og 30 kurs.

Med så store avstander er det også viktig å ha kursvirksomhet rundt om i hele fylket. Våre faste kurstilbud for huseiere er ambulerende søknadsverksted/informasjon om tilskuddsordninger. I 2019 var vi på Lier bygdetun og Hallingdal museum i Nesbyen. I løpet av 2020 planlegger vi å ha søknadsverksteder i Kongsberg, Drammen, Ål og på Ringerike. Vi har også jevnlige kurs i lafting og vindusrestaurering. Mye av kursvirksomheten foregår i samarbeid med de ulike avdelingene av Buskerudmuseet. Vi er også medarrangør av kurs, som på Lier bygdetun og Riddergården i Hønefoss.

Buskerud bygningsvernsenter er et kompetansesenter for bygningsvern og tradisjonshåndverk. Vi har kontorlokaler på Fylkeshuset i Drammen og kurslokaler på Lågdalsmuseet i Kongsberg. Våre tilbud:

  • Læringsarena for NTNU-studiet i tradisjonelt bygghåndverk
  • Kurs og opplæringstiltak for håndverkere
  • Informasjon om tilskuddsordninger og enkel rådgivning for huseiere
  • Fagdag i bygningsvern for videregående skole
Linn Marie Krogsrud Buskerud Bygningsvernsenter.JPG

Rådgiver Linn Marie Krogsrud arbeider med bandkniv. Foto: Buskerud Bygningsvernsenter

Ivar Jørstad Buskerud Bygningsvernsenter.JPG

Tradisjonshåndverker Ivar Jørstad med en samling verktøy. Foto: Buskerud Bygningsvernsenter

Buskerud bygningsvernsenter som læringsarena

Siden 2018 er vi læringsarena i NTNU-studiet i tradisjonelt bygghåndverk og har to studenter i praksis. Studentene setter opp en kopi av en husmannsplass fra Sandsvær utenfor Kongsberg med tradisjonelle verktøy, metoder og materialer. Dette er et viktig for å rekruttere håndverkere til å jobbe med bygningsvern i fylket! Studentene jobber for tida med grunnmur til huset, som blir del av Lågdalsmuseets samlinger når det er ferdig. Akkurat nå jobber studentene med ellevte omfar (omgang tømmer) av huset – vi planlegger en stor flyttedugnad med Lågdalsmuseet i juni – da blir det åpent hus!

 

Tradisjonshåndverkere i Buskerud

Et viktig bidrag for å styrke bygningsvernet er å utvikle et nettverk for tradisjonshåndverkere. «Tradisjonshåndverkerne i Buskerud» skal være et viktig kontaktpunkt for eiere som leter etter håndverkere som jobber med freda og verneverdige hus. Her skal eiere kunne finne tips til håndverkere. Ivar på bygningsvernsenteret er sekretær for nettverket, som ledes av tradisjonshåndverker Audun Eken. Fra og med vinteren 2020 skal vi jevnlig arrangere «åpen soldatbrakke» og verktøymakerkvelder i Kongsberg for å få ytterligere fart i tradisjonshåndverkernettverket.

DSC01025.JPG

Bygningsvernsenteret arrangerer en rekke kurs i løpet av året. Her fra et tidligere kurs med murmester Terje Berner. Foto: Buskerud Bygningsvernsenter

Andre prosjekter og satsningsområder

Ved siden av kursvirksomhet for håndverkere og eiere arrangerer vi årlig fagdag i bygningsvern for byggfagelever i Buskerud. Hvert år har vi 70-100 elever på besøk der de får en praktisk innføring i tradisjonelle håndverksteknikker og byggeskikk. I forlengelsen av dette tilbudet jobber vi for tida med å utvikle en bygningsvernutstilling i våre lokaler på Lågdalsmuseet. Denne skal stå klar i mai 2020 og bestå av verktøy, bygningsdeler og en digital utstilling som elever og lærere kan bruke via nett. Vi får hjelp av Den kulturelle skolesekken/kulturtanken og elever og lærere ved Kongsberg videregående skole for å skape en utstilling som elever synes er interessant.

 

Veien videre

Fra og med 1. januar 2020 er vi en del av Viken fylkeskommune, seksjon for bygningsmiljøer og landskap. Selv om vi er del av fylkeskommunen, skal vi ikke jobbe med saksbehandling og håndheve bestemmelser. Vår jobb er fortsatt å bistå eiere og utdanne håndverkere som gjør jobben riktig. Vi ser fram til samarbeidet med Akershus bygningsvernsenter, som organisatorisk er del av Museene i Akershus. Sammen kan vi lage et helhetlig kurstilbud til håndverkere og eiere. Det blir også spennende å se hva slags satsning vi får i gamle Østfold, som per i dag ikke har bygningsvernsenter. På sikt håper vi at huseiere i hele Viken kan få tilbud om gratis førstegangsbefaring, slik huseiere i Akershus har i dag.

Siden bygningsvernsenteret startet opp i 2010 er det opprettet flere studier innen bygningsvern, som NTNT-studiet i tradisjonelt bygghåndverk og årsenheten «Innføring i i bygningsvern» hos Fagskolen Innlandet. Det er veldig bra at det utdannes flere håndverkere slik at eiere har tilgang på gode fagfolk! Bygningsvernsenteres tilbud er et viktig supplement til disse studiene. Vi ser fram til tiårsjubileet neste år og gleder oss til mange år med å fremme bygningsvernet!

;
;