#

Håndverksdagene på Røros 2022

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret ønsker for 22. gang velkommen til Handverksdager på Røros. Handverkskursene går over fem dager og er retta mot handverkere, forvaltere, handverkslærere, huseiere og andre som ønsker mer kunnskap om tradisjonelle handverksteknikker

Kursene

Kistemur

Kurset gir innføring i oppbygning, materialbruk og arbeidsprosess i bygging av kistemurer. Kistemurer er en svært vanlig konstruksjon brukt i alt fra kirker til steinfjøs og kjellere. Det er en tjukk murvegg, der det i mellomrommet mellom utvendig og innvendig mur er fylt opp med forskjellige tettende materialer som grus og mørtel. Les mer

 

Tradisjonell overflatebehandling - eksteriør

Kurset gir innføring i bruk av tradisjonelle materialer og metoder for overflatebehandling av eksteriører. Inkluderer fremstilling og bruk av lokale pigmenter. Les mer

 

Portaler i Høs-Knut tradisjonen

Kurset vil ta for seg oppbygning og forming av deler til utvendige dørportaler i tradisjon fra Nord-Østerdalen i første halvdel av 1800-tallet. Les mer

 

Smiing av eggverktøy og hengsler til dører

Kurset gir innføring i bruk av ulike smi-teknikker for å utforme beslag til dører og eggverktøy til portal- og dørproduksjon. Les mer

 

Praktisk informasjon

Deltakerne kan bare velge ett kurs. Hvert kurs vil omhandle hele prosessen fra læring om verktøy materialer og utstyr til ferdig ‘produkt’.

Det tas forbehold om avlysning av kurs dersom det ikke er nok påmeldte.

Oppmøte

Kurantgården, Rørosmuseet onsdag 24. august 2022 kl. 10.00.
Avslutning søndag 28. august kl. 14.00.

Pris

5-dagers kurs: Kr. 8500,- inkl. lunsj og middag alle dager (kun lunsj søndag).

Gi beskjed om behov for tilrettelagt kost ved påmelding.

Påmelding:

Se skjema under!

Påmeldingsfrist: 20. juni 2022.
Påmeldingen er bindende, og ved forfall etter påmeldingsfristen må kursavgift betales.

Hvis du blir sjuk, refunderer vi kursavgifta om du har legebekreftet sjukemelding.
Deltakerne må ha egen skadeforsikring.