BNL MD
Foto: Ove Kirkestuen

TREseminaret 2022

28 april - 1. mai

Et nytt og slankere TREseminar går av stabelen den siste helgen i april. På kurskalenderen finner du blant annet smiing, tørrmuring og ikke minst et nytt og spennende fagseminar som omhandler bærekraft i skogbruket

Det var stor interesse for TREseminaret i 2021, men på grunn av smittesituasjonen var arrangørene nødt til å avlyse arrangementet. I år har man lagt opp til et mindre seminar med kortere varighet - noe som gjør det enklere å gjennomføre. 

På programmet finner vi blant annet smiing, tørrmuring og et nytt fagseminar som omhandler bærekraft i skogbruket. Det er lagt opp egne programmer for barn og unge. For første gang blir det også tilbudt gratis TREseminar for lærlinger innen tradisjonelle bygg- og håndverksfag.

Kursoversikt

TREseminaret har relevante kurs for både huseiere og håndverkere som ønsker å lære mer om tradisjonelt håndverk. Kursene ledes av erfarne instruktører med lang fartstid som håndverkere og veiledere. 

Fagseminaret "Nytt skogbruk" baserer seg på en ny bok, "Nytt skogbruk" skrevet av Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet i Oslo. Det er lagt opp til en blanding av teori og praksis. På morgenen og kvelden holdes foredrag, mens det på dagtid blir demonstrasjoner, befaring i skogen, på saga og stubbeforedrag. Seminaret passer for skogeiere og håndverkere.

Barnas TREseminar

De siste årene har arrangørene hatt aktiviteter for barn i grunnskolealder. På egne kurs får barna lære om tradisjonshåndverk og de får prøve seg på trearbeider, smiing og dreiing. De lærer om materialer teknikker og tradisjonelt verktøy. 

I tillegg til å lage sine egne bruksgjenstander, blir barna med på en befaring på hvordan de voksne arbeider med tørrmuring, møbelsnekring m.m.

Kursene er åpne for alle som er interessert, og det er ingen forutsetning at foreldre deltar på egne kurs. Les mer om barnas TREseminar.

Kursplass for lærlinger

Nytt for i år er at lærlinger i tradisjonelt bygg- og håndverksfag kan delta gratis på TREseminaret. Tilbudet gjelder alle ordinære kurs som holdes i løpet av uken.

Det er gjennom støtte fra Sparebank 1 Lom & Skjåk, at inntil 5 lærlinger får dekket kursavgift og alle måltider. Ved påmelding må det opplyses om at det gjelder kursplass som lærling. Les mer

 

TREseminaret

TREseminaret har vært avholdet på Hjerleid siden 2005. Arrangementet tilbyr kurs og seminarer for håndverkere og andre som er interesserte. Vanligvis tilbys kurs i smiing, lafting, treskjæring, tørrmuring m.m.

TREseminaret arrangeres av Hjerleidmiljøet (dvs. Senter for bygdekultur, Handverksskolen og Dovre handverkssenter), Norges Husflidslag og Studieforbundet kultur og tradisjon.

TREseminaret på Dovre – respekt for tradisjonar, blikket mot framtida og ein god stad å vere

;
;