#

Håndverksløftet - søk støtte til tradisjonshåndverk

Gjennom satsingen Håndverksløftet vil Sparebankstiftelsen støtte prosjekter som bidrar til at flere blir kjent med tradisjonshåndverk. Søknadsfrist er 1 desember.

Håndverksløftet har som mål å fremme statusen for håndverksfagene og bevisstgjøre folk på verdien av tradisjonshåndverk. Sparebankstiftelsen DNB lanserte satsingen i april 2022. 

Stiftelsen er opptatt av:

  • Å videreføre kompetanse innen tradisjonshåndverk. Derfor vil vi støtte prosjekter hvor det legges til rette for at erfarne tradisjonshåndverkere kan dele kunnskapen med nye talenter.
  • At flere barn og unge skal få bli kjent med ulike håndverkstradisjoner og at talenter får muligheten til å utvikle seg innen ulike fag. Derfor vil vi gi støtte til prosjekter som bidrar til dette.
  • Bidra til at samfunnet i økende grad gjenkjenner, anerkjenner og verdsetter godt håndverk. Derfor vil vi støtte prosjekter som skaper nysgjerrighet for tradisjonshåndverk, tilgjengeliggjør verksteder og sikrer kompetanseoverføring.

Satsningen skal også gi dyktige unge utøvere mulighet til å fordype og utvikle seg som håndverkere. Talent Norge og flere samarbeidspartnere vil bidra til dette.

 

Nå kan du søke støtte til ditt prosjekt

Du kan søke støtte til:

  • Prosjekter som viderefører kompetanse innen tradisjonshåndverk.
  • Tiltak hvor barn og unge blir kjent med ulike håndverkstradisjoner.
  • Tiltak som gir unge utøvere mulighet til å utvikle seg som håndverkere.

 

Her finner du mer informasjon om støtteordningen og om hvordan du skal sende søknad

 

Styrke samarbeid og skape møteplasser

Med satsingen Håndverksløftet vil stiftelsen, i tillegg til å gi pengestøtte til gode prosjekter, jobbe for å styrke nettverk og samarbeid innen tradisjonshåndverksfeltet. Vi vil skape møteplasser, og bidra til å løfte og synliggjøre utøverne og verdien av kunnskapen deres.

 

Faglig råd

Håndverksløftet ble lansert 6. april 2022 på Sentralen i Oslo.

Det er opprettet et fagråd for Håndverksløftet. I fagrådet sitter: Inger Stray Lien, arkitekt og leder for fagrådet, Solveig Torgersen Grinder, seniorrådgiver i Norges Husflidslag, Even Hansen, treskjærer og lærer på Hjerleid handverkskole, Jorunn Løkvold, duojár, Eivind Falk, instituttleder ved Norsk Håndverksinstitutt og Siri Sveen Haaland, bunadtilvirker.

 

 

 

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv. Les mer

Søk støtte her

Kontaktinformasjon

Tuva Løkse, prosjektleder Håndverksløftet, tlf: 97616957, tuva.lokse@sparebankstiftelsen.no.

eller

Ane Marte Ringstad, rådgiver, Nærmiljø og kulturarv i Sparebankstiftelsen DNB, tlf: 92412877 ane.marte.ringstad@sparebankstiftelsen.no

 

Følg Håndverksløftet på Instagram