BNL MD
Lafting i høstmørket. Foto: John Wennberg, Buskerud bygningsvernsenter
Lafting i høstmørket. Foto: John Wennberg, Buskerud bygningsvernsenter

Buskerud bygningsvernsenter

Bygningsvernsenteret startet i kulturminneåret 2009 - holder til i en gammel soldatbrakke, opprinnelig fra 1888, på Lågdalsmuseet. Her er det innredet kontor, verksted og forelesningssal.

Formålet med bygningsvernsenteret er å øke kompetanse hos håndverkere i Buskerud på istandsetting av gamle og fredete hus etter antikvariske retningslinjer.  Her tilbys det kurs og kompetansehevende tiltak i samarbeid med etablerte miljøer hos Norsk Håndverksutvikling på Maihaugen, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Riksantikvaren og andre fagmiljøer.

Buskerud bygningsvernsenter er fylkeskommunens bidrag til å oppnå det nasjonale målet om at alle fredete bygninger skal ha ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020.

Nettside
Adresse
Tillischbakken 8-10, 3613 Kongsberg
Telefon
97 67 29 78
;
;