BNL MD

Ullevål Haveby

Veileder for utbygging av bygninger i hagebyen

Hagebyen representerer en viktig fase i utviklingen av Oslos boligbygging.

I 1995 ble den første veilederen for utbygging av bygninger i Ullevål Hageby utarbeidet. Bakgrunnen for dette arbeidet var at utbyggingen skjedde mer tilfeldig og uten en helhetlig plan, noe som ga et uheldig og uryddig resultat. Videre ønske om å sikre en god utbygging av hagebyen, både for de som bor der og for å bevare områdets karakter som er til stor glede for beboere og besøkende.

I 2015 er veilederen på nytt revidert. Bakgrunnen for revideringen er ønsket om en veileder som:
• tar vare på det arkitektoniske særpreget i hagebyen og sørger for gode romløsninger og bokvaliteter for beboerne.
• både styret i hagebyen og Byantikvaren stiller seg bak.
• gjør det mer forutsigbart for hvordan man kan bygge ut en leilighet.
• tydelig beskriver hvilke elementer som er tillatt.
• beskriver hva som kan gjøres når en utbygging fra tidligere ikke er i tråd med veilederen.
• reduserer vedlikeholdsbehovet og bygningsmessige feil.

Last ned Pdf: Veileder for utbygging av bygninger i Ullevål Hageby

Utbygningsveileder for Ullevål Hageby- April 2016 revidert-1.jpg
;
;